Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pewny siebie" na angielski

Zobacz także: zbyt pewny siebie
Wyszukaj pewny siebie w: Definicja Synonimy
confident
cocky
sure of yourself
sure of himself
self-confident
self-assured
smug
full of himself
full of yourself
cocksure
confidence

Sugestie

94
Louis jest przebiegły, pewny siebie i inteligentny.
Listen, Louis is devious, confident, and intelligent.
Jesteś bardzo pewny siebie, przyznam.
You're very confident, I'll say that.
Jesteś bardzo pewny siebie, agenta Racine.
You're very sure of yourself, Agent Racine.
Musi być pan bardzo pewny siebie.
You seem to be very sure of yourself.
Niezależnie czy byłeś pewny siebie, czy skrywałeś swą niepewność.
Whether they were confident or secretly unconfident.
Pokaż sobie, że jesteś do cholery bardziej pewny siebie niż kiedy pokazujesz mi się teraz.
Pretend to yourself that you're a hell of a lot more confident than you're showing me right now.
Nagle stałeś się bardzo pewny siebie.
Well, you got very confident all of a sudden.
Nie jest pewny siebie, Alvie.
He's not confident, alvie.
Chcę móc pójść do Gabinetu i powiedzieć... że jesteś tak pewny siebie jak ja.
I want to be able to go back to the cabinet... and tell them you're as confident as I am.
Jak szczery, nieszczery pewny siebie, nerwowy
How sincere, insincere, confident, nervous.
Czuję się pewny siebie i jestem optymistą, ale jednocześnie jakbym był żywcem pogrzebany.
I feel confident and I'm very positive, but also like I'm buried alive. I don't know.
Byłeś silny, miły, pewny siebie.
Strong, well, and confident.
Uwierz, że ten pewny siebie, niepozorny facetem zmaga się z wątpliwości i poczuciem zagubienia.
And believe me, under this confident exterior is a guy with just as many doubts and insecurities as you.
Jest silny, pewny siebie, przystojny.
He's strong, confident, good-Iooking.
Byłeś raczej pewny siebie, dziś rano.
You seemed pretty sure of yourself this morning.
Wykształcony, zdrowy i pewny siebie naród jest niewygodny dla rządu.
An educated, healthy and confident nation is harder to govern.
Jeśli to byłby podstęp, byłbym dużo bardziej pewny siebie.
If this was a trick, I'd be a lot more confident.
Miło, że jesteś tak pewny siebie.
Glad you're feeling so confident.
Nie zawsze byłem taki pewny siebie.
You know, I wasn't always this confident.
W miejscu pracy jest pewny siebie społecznie.
In the workplace, he's socially confident.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 525. Pasujących: 525. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo