Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pióro" na angielski

Wyszukaj pióro w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jednakże ukradłam to pióro z kasy.
I did however steal this pen from the cash register.
To jest naprawdę ładne pióro człowieku.
Boy, this is really a nice pen, man.
Kruk zrzucił czarne pióro u twych drzwi.
Ravens have dropped a black feather at your door.
Mam to pióro do dzisiaj, mając nadzieję że kiedyś odnajdę to co chciał mi przekazać.
I kept that feather all these years, hoping one day I'd find what he was trying to give me.
Samwellu, podaj mi pióro i atrament.
Samwell, fetch a quill and inkwell.
Twoje pióro będzie miało sporo zajęcia.
There will be a great deal to occupy your pen.
To pióro i atrament są zaczarowane.
This pen and ink are enchanted with magic.
Dlatego teraz to tylko zwykłe pióro.
So this... it's just a pen now.
Biorę pióro do ręki, by do Ciebie napisać ostatni raz.
I take pen in hand to write to you for this very last time.
Wiesz, że to nie moje pióro.
You know this is not my pen.
Był katatoniczny i wyrażał się jedynie przez pióro.
He was catatonic, and the only voice he had was his pen.
Po prostu przyszłam po moje pióro.
I just came here to find my pen.
Nawet ma pan, to niezłe pióro.
Look, you even got this nice pen.
To pióro jest tylko dla artystów.
That pen is for artists only.
Trzymaj swoje pióro w ręku, Markizie.
Take your pen in hand, Marquis.
Odłóż pióro, nie będę cię z tego egzaminować.
Put the pen down, I'm not going to test you on this.
Święta Tereso, w młodości modliłem się do ciebie o wieczne pióro.
St. Teresa, when I was little, I prayed to you for a fountain pen.
Dostaliśmy zatrute pióro od oddziału alarmowego.
Threat Squad sent us a poison pen.
Przetrzymuje moje ulubione pióro jako zakładnika.
It's holding my favorite pen hostage.
Tylko czysta Istota Ludzka jest godna nosić orle pióro.
Only true human beings may carry the Eagle feather.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 670. Pasujących: 670. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo