Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "piłkarz" na angielski

Wyszukaj piłkarz w: Definicja Synonimy
footballer
football player
soccer player
ballplayer
To dobry piłkarz, pójdzie do Juventusu.
He is good footballer, he go to Juventus.
To znaczy to przecież zakichany piłkarz.
I mean, he's a bloody footballer.
Może następnym razem, będzie piłkarz.
Maybe next time it'll be a football player.
Prawnik, za piłkarz, autor bestsellerów i...
A lawyer, pro football player, best-selling author, and...
Jedna z ofiar miała 15 lat zdrowy piłkarz ze szkoły średniej.
One of those victims was a 15-year-old healthy high school soccer player.
Tak, dobry dzieciak, dobry piłkarz.
Yes, a good kid, a good soccer player.
Był taki piłkarz, Sergei Nimov Nimovitch.
He's a footballer, Sergei Nimov-Nemovich.
Ten dobroduszny mały grubasek wyglądał bardziej jak postac z filmu o meksykańskiej rewolucji niż najlepszy piłkarz wszechczasów.
This good-natured roly-poly looked more like a character from a film about the Mexican revolution than the best footballer of all time.
Wygląda na to, że to jakiś zawodowy piłkarz.
Apparently, he's some sort of pro football player.
Żonaty jedno lub bankier inwestycyjny lub piłkarz?
The married one, or the investment banker or the footballer?
Nie, David, myślę, że piłkarz jest naprawdę świetnym i oryginalnym kostiumem.
No, David, I think a football player is a really original costume.
Nie... Gale Sayers -Gale jak piłkarz.
No, Gale like Gale Sayers, the football player.
Dobry piłkarz i atleta, znany jako Maradona z Osaki!
Fine football player and athlete, known as the Maradona of Osaka!
Widziałem cię w tym pokoju, wybierając hologram piłkarz, wiem, że go zabił.
I saw you in that room choosing the footballer hologram, I know you killed him.
Zapaliłeś świeczkę w kościele, żeby jakis piłkarz nie siedział na ławie?
You lit a candle at church to keep some soccer player from being a sub?
Piłkarz 1989 roku w Premiere League.
Premier league footballer of the year in '89. is that him?
Piłkarz Dan Harlow zaczyna odpierać bezpodstawne zarzuty o pomówienie.
Footballer Dan Harlow begins his refute allegations libel action today.
Piłkarz Dan Harlow odniósł wspaniały rezultat dziś w sądzie.
Footballer Dan Harlow has had a great result in court today.
Piłkarz rezygnuje dopuki jest z przodu.
A football player quits while he's ahead.
To piłkarz, prawda?
He's a soccer player, isn't he?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 93. Pasujących: 93. Czas odpowiedzi: 39 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo