Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pierwsza pomoc" na angielski

Wyszukaj pierwsza pomoc w: Definicja Synonimy
first aid
first-aid
Założę się, że jest pierwsza pomoc, być może pistolety.
I bet there's first aid, maybe guns.
Opieka nad pacjentem (pierwsza pomoc i stabilizacja pacjenta) od momentu uzyskania dostępu do ofiary do momentu jej przekazania.
Patient care (first aid and medical stabilisation) from victim access to victim handover.
pierwsza pomoc związana ze szkoleniem w technikach przetrwania i odpowiednia higiena; oraz
first-aid associated with survival training and appropriate hygiene; and
podstawowa pierwsza pomoc, obejmująca opiekę w przypadku:
basic first-aid, including care of:
Uraz lub skutek, które po udzieleniu podstawowej pomocy (pierwsza pomoc, zazwyczaj nie udzielona przez lekarza) nie utrudniają zasadniczo funkcjonowania ani nie powodują nadmiernego bólu; zazwyczaj skutki są w pełni odwracalne.
Injury or consequence that after basic treatment (first aid, normally not by a doctor) does not substantially hamper functioning or cause excessive pain; usually the consequences are completely reversible.
zagadnienia medyczne i pierwsza pomoc, apteczki pierwszej pomocy, ratunkowe zestawy medyczne, ich zawartość oraz ratunkowe wyposażenie medyczne;
medical aspects and first-aid, first-aid kits, emergency medical kits, their contents and emergency medical equipment;
wprowadzenie na temat przedsiębiorstwa kolejowego oraz rozpatrywanego stanowiska, w tym pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo i higiena pracy;
an introduction to the railway undertaking and the post concerned, including first aid and health and safety at work;
Pierwsza pomoc znajduje sie u Miss Patty.
First aid is available in Miss Patty's.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników, istniejące potencjalne zagrożenia
First aid, fire-fighting and evacuation of workers, serious and imminent danger
Komuś potrzebna pierwsza pomoc?
Anybody need first aid?
To nie jest pierwsza pomoc.
That's not first aid.
Zagadnienia medyczne i pierwsza pomoc:
medical aspects and first aid:
Radiostacje, pierwsza pomoc.
Radios, first aid.
Zagadnienia związane z medycyną lotniczą i pierwsza pomoc:
Aero-medical aspects and first-aid:
Pierwsza pomoc na polu bitwy.
Closed the wounds with Super Glue. Battlefield first aid.
Pierwsza pomoc i steward.
First Aid and the Flight Attendant.
Pierwsza pomoc w razie wypadku.
First aid in case of accidents.
Pierwsza pomoc w razie wypadku;
First aid in the event of accidents;
Pierwsza pomoc, teraz.
First aid, now.
Pierwsza pomoc, wioślarstwo, łucznictwo, strzelanie do celu...
Survival, first aid, boating, archery, rifle range, all of it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 39. Pasujących: 39. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo