Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "plac budowy" na angielski

Wyszukaj plac budowy w: Definicja Synonimy
construction site
building site
building block
worksite
W zeszłym tygodniu poszedłem na plac budowy w brytyjskim Carlisle gdzie powstaje supermarket.
Last week I went to a construction site in Carlisle where they were building a new supermarket.
Moja siostra powiedziała glinom, że zdemolowała ten plac budowy sama.
My sister told the cops that she wrecked that construction site alone.
Wróciłeś na plac budowy i nie opuściłeś go od tamtej pory.
After the show, you returned to the building site and haven't left.
Plac budowy był czysty... metaforyczna rozmowa.
Building site was clean... figuratively speaking.
Jest jakiś plac budowy na lotnisku?
Is there a construction site at the airport?
Powiedziałem też "plac budowy".
I also said "construction site."
Co on wyprawia, niszczy mój plac budowy.
What's he doing tearing up my construction site?
Nie mozna go nawet wziac na plac budowy A teraz chcesz mu dac nagrode
You can't even take him to your construction site and now you want to give him a reward.
Plac budowy, odświerzacz, fekalia... przenośna ubikacja.
Construction site, deodorizers, feces smell... portable bathroom.
Plac budowy, 625 East Rosewood.
Construction site, 625 East Rosewood.
Plac budowy to wygodne miejsce, by pogrzebać ciało.
Construction site would be a convenient place to bury a body.
To jest cholerny plac budowy.
It's a bloody building site.
Plac budowy przy Baxter.
Construction site at Baxter.
Plac budowy był czysty...
Building site was clean.
Tylko jeden plac budowy zgłosił kradzież pojazdów.
Only one utility yard reports vehicle thefts in the last week.
Mógłbyś wpaść czasami na plac budowy.
You ought to stop by the new job site sometime...
Kto szmuglował spróchniałe deski na plac budowy?
Who smuggled the rotten boards onto the construction site?
Zbieramy się u mnie, jedziemy na plac budowy.
We meet at my house, then head to the site together.
Pójdziemy jeszcze dzisiaj na plac budowy.
I'll take you to see a new building.
Chce, żebyś pojechał na plac budowy.
Fraser. Schist wants you back at the worksite.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 83. Pasujących: 83. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo