Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "plan awaryjny" na angielski

Wyszukaj plan awaryjny w: Definicja Synonimy
contingency plan
backup plan
emergency plan
a backup
exit plan
back-up plan
plan B
Dlatego chciałbym panu zaprezentować mój plan awaryjny.
That's why I wanted to show you my contingency plan.
Nie zaszkodzi mieć plan awaryjny, Kaylee.
It doesn't hurt to have a contingency plan, Kaylee.
Twój plan awaryjny, gdyby ci nie wyszło.
It's your backup plan in case this doesn't work out.
Więc w tym roku mamy plan awaryjny.
We got a backup plan this year.
Ponadto operatorzy tak zwanych zakładów dużego ryzyka winni opracować raport bezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwem oraz plan awaryjny.
In addition operators of so called "upper tier establishments" need to establish a safety report, a safety management system and an emergency plan.
Komputer aktywuj plan awaryjny Z-Z-Alfa.
Computer, engage Emergency Plan Zed Zed Alpha.
To plan awaryjny, na potencjalnie najgorszy scenariusz.
It's a contingency plan for a hypothetical worst-case scenario.
Lekcja nr 1: zawsze mieć plan awaryjny.
Lesson one, always have a contingency plan.
Pewien mędrzec nauczył mnie, żeby zawsze mieć plan awaryjny.
A wise man once taught me... always have a contingency plan.
Powinnaś przygotować plan awaryjny, odłożyć trochę pieniędzy na deszczowy dzień.
I would make a contingency plan - put away some money for a rainy day.
Mogę was tylko zapewnić, że mam plan awaryjny.
I can only assure you that I have a contingency plan.
Powinniśmy mieć plan awaryjny, w przypadku, gdy zabraknie innych możliwości.
So, we should have a contingency plan in case we run out of options.
Nie chcę być pesymistą, ale może opracuj plan awaryjny.
Not to be a pessimist, but maybe you need a backup plan.
Nasz plan awaryjny... Zakładał zabicie wszystkich.
Our contingency plan... was to take everyone.
Okej, niech to będzie plan awaryjny.
Okay, let's call that the backup plan.
To może sie udać, ale musimy mieć plan awaryjny.
That's certainly one way to go, but We do need a backup plan.
Zniszczenie statku może jest... trochę ekstremalne, ale to jedyny plan awaryjny jaki mam.
Anyway, destroying the ship may be a... little extreme, but it's the only backup plan I've got.
Obyś miał plan awaryjny, gdy twój bukmacher się wysypie.
I just hope that you have a backup plan if this with your bookie fails.
W przypadku gdy Gilda ich wystarczająco nie wystraszy mieliśmy plan awaryjny.
In case Gilda didn't scare them enough we had a backup plan.
Zawsze mamy plan awaryjny, prawda Augur?
Always have a backup plan, right Augur?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 202. Pasujących: 202. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo