Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "platforma wiertnicza" na angielski

Wyszukaj platforma wiertnicza w: Definicja Synonimy
oil rig
offshore drilling unit
Platforma wiertnicza "Deepwater Horizon", która zatonęła, spowodowała największą w historii katastrofę związaną z wyciekiem ropy naftowej.
The Deepwater Horizon oil rig explosion has caused the largest oil spill in history.
Należy wpisać jeden z następujących typów statków: statek pasażerski, pasażerska jednostka szybka, towarowa jednostka szybka, masowiec, zbiornikowiec olejowy, chemikaliowiec, gazowiec, ruchoma platforma wiertnicza, inny statek towarowy, prom pasażerski typu ro-ro.
Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier; mobile offshore drilling unit; other cargo ship; ro-ro passenger ferry.
"ruchoma platforma wiertnicza" oznacza jednostkę zdolną do prowadzenia operacji wiertniczych w celu poszukiwania lub wydobywania zasobów położonych pod dnem morskim, takich jak węglowodory płynne lub gazowe, siarka lub sól;
"mobile offshore drilling unit" means a vessel capable of engaging in drilling operations for the exploration for or exploitation of resources beneath the seabed such as liquid or gaseous hydrocarbons, sulphur or salt;
Tutaj największa platforma wiertnicza na świecie po przejściu Dennisa.
This is the largest oil platform in the world after Dennis went through.
Tak mało nam brakowało, żeby udowodnić, że podwodna platforma wiertnicza działa.
We were that close to proving a submersible drilling platform could work.
Gdzie jest najbliższa morska platforma wiertnicza?
Where's the nearest oceanic oil-drilling platform?
Tak. Platforma wiertnicza, rafineria i elektrownia w jednym.
It's a mining platform, refinery, and energy plant all in one.
Platforma wiertnicza, którą zniszczyliśmy, wcale nie wydobywała ropy.
Clark, that rig we took out wasn't drilling for oil.
Ta platforma wiertnicza jest w ogległości 150 mil od wybrzeża.
You're talking about an oil rig that's 150 miles out at sea.
Tam jest opuszczona platforma wiertnicza ropy naftowej.
He's five miles offshore, in the middle of the ocean.
Nora Fries to żona Victora Fries, który zginął dwa tygodnie temu... kiedy położona z dala od brzegu platforma wiertnicza, eksplodowała i runeła do oceanu.
Nora Fries is the wife of Victor Fries, who was killed two weeks ago when an offshore drilling platform exploded and collapsed into the ocean.
Ruchoma platforma wiertnicza (MODU) oznacza ruchomą przybrzeżną jednostkę wiertniczą o napędzie mechanicznym, zdefiniowaną w prawidle IX/1, nieznajdującą się w miejscu posadowienia.
Mobile offshore drilling unit means a mechanically propelled mobile offshore drilling unit, as defined in regulation IX/1, not on location...
Statek towarowy, kontenerowiec, chłodniowiec, statek-przetwórnia, ciężarowiec, statek służb przybrzeżnych, statek specjalnego przeznaczenia, morska ruchoma platforma wiertnicza (MODU), jednostka pływająca do wydobycia, magazynowania i przeładunku (FPSO), inne typy statków
General cargo, container ship, refrigerated cargo carrier, factory ship, heavy load carrier, offshore service ship, special purpose ship, MODU, floating production, storage and offloading (FPSO), other types of ship
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo