Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pleśń" na angielski

Wyszukaj pleśń w: Definicja Synonimy
mold
mould
mildew
Szczątki zostały całkowicie pożarte przez pleśń.
The remains have been completely devoured by mold.
To... kiedyś wyhodowałem tego koloru pleśń na pomarańczy.
This here is... I once... drew a mold orange when I lived in Boston.
Zebraliśmy pleśń i... mamy coś ciekawego.
But we pulled a mould and... something lucky.
Ale czarna pleśń, to była ostatecznie słoma.
But the black mould, that was the final straw.
Mógł przenieść pleśń z basenu do domu.
He may have transferred mildew from the pool to the house.
Stawiam na "Trociny i pleśń".
My money's on "Sawdust And Mildew".
Dałem cię do napraw, bo w klasie wykryto toksyczną pleśń.
I put you in Electric because there's toxic mold in the GED room.
W Czernobylu była czarna pleśń tuż po wybuchu reaktora.
There was a black mold that grew in the town of Chernobyl right after the meltdown.
Załatasz to zbyt szybko, będziesz miała pleśń.
You patch too soon, you get mold.
W domu zalęgła się toksyczna pleśń.
The house is infested with toxic mold.
Ale właśnie odkryliśmy toksyczną pleśń w pańskim pokoju.
We just discovered toxic mold in your room.
Zapomniałam zeskrobać pleśń z sera Niech kucharz to zrobi.
And I forgot to scrape the mould off the cheddar this morning, so remind Chef.
Pozwali miasto, gdy ich dzieci zachorowały przez tę samą pleśń, którą znalazłaś.
They all sued the city when their kids got sick from that same mold you just found.
W pracowni mogły być toksyny, pleśń, grzyby...
We should check his studio for toxins, mold, fungus...
Spójrz na pleśń z tej strony.
Look at the mold on the side.
Toksyny, pleśń, ścieki na ulicach.
toxins, mold, sewage in the streets...
Kiedy zasłona jest odsunięta, w fałdach osadza się pleśń.
If you Keep a plastic shower curtain pulled bacK... you get mildew in the folds.
Chcę, żebyś przygotował mikrotom przyniósł mi parafinę i osadzoną pleśń.
I need you to set up the microtome and get me paraffin and an embedding mold.
Oznakami zmęczenia są martwe dorosłe osobniki i pleśń na podłożu.
Signs of fatigue are dead adults and mould on the substrate.
Azbest, pleśń, barwniki w starych tapetach.
Asbestos, mold, the coloring agents in the old wallpaper.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 195. Pasujących: 195. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo