Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "położyć" na angielski

Wyszukaj położyć w: Definicja Synonimy

Sugestie

555
285
197
85
Biegał do kuchni by położyć lód na języku.
He kept running to the kitchen to put ice on his tongue.
W szpitalu lekarz Michaela chciał mnie położyć do łóżka.
At the hospital, Michael's doctor wanted to put me in bed.
Musisz się tylko na chwilę położyć.
You just need to lie down for a minute.
Kochanie, chyba powinnaś się położyć.
Honey, I think you need to lie down.
Kusiło mnie by położyć parę dolarów.
I'd be tempted to lay a few dollars.
Musze położyć razem chipsy guac i Creamsicles które kupiłem.
I need to put together the chips and guac and Creamsicles I bought.
Mogę przynajmniej położyć stopę na podłodze.
I can at least put my foot on the floor.
Więc musiałam położyć mikrofon przed wszystkimi.
So I had to put the microphone right in front of everyone.
Pomogę ci położyć Cathal'a do łóżka.
Here. I'll help you put Cathal to bed.
Raz chciał położyć papierosa na nich.
Once we wanted to put a cigarette on them.
Rozumiem dlaczego ty położyć to na siatce.
I understand why you put it on the grid.
Musieli ją położyć... walczyła twardo.
They had to put her under, she fought so hard.
Powiedział żeby położyć to na przedzie.
He said to put this up in front.
Muszę się teraz na chwilę położyć.
I need to lie down for a minute now.
Proszę wyłączyć silnik i położyć ręce na kierownicy.
Sir, I need you to turn off the vehicle, put your hands on the wheel.
Chciałbym tu położyć chusteczkę, jeśli można.
I want to put a handkerchief here, if I may.
Możesz się położyć w mojej garderobie.
You can lie down in my dressing room.
Może chcielibyście położyć ręce na plecach.
You might want to put your hands back.
Po opróżnieniu kieszeni proszę położyć wszystko tutaj.
Empty all your pockets and put everything up on top here.
Tym razem możesz definitywnie położyć temu kres.
This time, you can finally put an end to it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2973. Pasujących: 2973. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo