Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "południowy zachód" na angielski

Wyszukaj południowy zachód w: Definicja Synonimy
southwest
south-west

Sugestie

Rozszerzam moje interesy naftowe na południowy zachód.
I'm extending my oil interest throughout the Southwest.
Zeszłej nocy skręciliśmy na południowy zachód.
Well, we turned southwest last night.
15 km na południowy zachód od Metropolis.
Ten miles southwest of Metropolis Airport.
8 mil na południowy zachód od celu.
Eight miles southwest of the target.
Kolejna była 10 mil na południowy zachód stąd.
You had another ten miles southwest.
Jakieś 300 mil morskich na południowy zachód od Fiji.
It's around 300 nautical miles, south, southwest of Fiji.
Policja trafiła na krwawy ślad... trzy kilometry na południowy zachód.
Chester Police just found a blood trail... two miles southwest.
Tak? 5 km na południowy zachód.
It's five klicks southwest... but it stopped at that remote island.
Te morderstwa przebiegają przez południowy zachód, zygzakiem na całej pustyni.
These murders range throughout the southwest zigzagging all over the desert.
Lądowanie trzysta metrów na południowy zachód od kwadratu 73.
Landing three hundred meters southwest of square 73.
Na przyszłość, część wypoczynkowa powinna zawsze wychodzić na południowy zachód.
For the future, the seating area should always face southwest.
Jest na południowy zachód od nas.
It's south- southwest of here.
200 km na południowy zachód od JFK.
120 miles miles southwest of jfk.
Jesteśmy 15 km na południowy zachód od lotniska.
Position... 1 0 miles southwest Metropolis Airport.
Dobra, musicie iść na południowy zachód.
All right, I need you to head southwest.
Jest 185 km na południowy zachód od Korsyki.
It's 100 miles southwest of Corsica.
Sonda znalazła ją jedenaście kilometrów na południowy zachód stąd.
The UAV found it eleven clicks southwest of here.
Spotkacie się ze swoimi kontaktami na farmie, położonej 70 kilometrów na południowy zachód.
Meet up with your contacts in a farmhouse 70 klicks to the southwest.
Dobra, 48 stopni na południowy zachód od drzwi odległość 9 metrów.
Right, so we've got 48 degrees southwest from the door and nine meters out.
Po pierwsze, raczej wolałbym być skierowany na północny wschód, nie południowy zachód, jak jest teraz.
For one, if I had my druthers, I would face northeast, not southwest, which this clearly does.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 125. Pasujących: 125. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo