Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po całym kraju" na angielski

Wyszukaj po całym kraju w: Definicja Synonimy
all over the country
across the country
around the country
all over the place
across country
all over this country
Whole country
Masowy zabójca grasujący po całym kraju.
A mass killer, operating all over the country.
Porąbała go siekierą i rozesłała pocztą częsci ciała po całym kraju.
She chopped him up with an ax and mailed his pieces all over the country.
Rene tropił Paul'a po całym kraju.
Rene tracked Paul across the country.
Jeździłem autostopem po całym kraju - dwa razy.
Hitchhiked across the country - twice.
Podróżuje po całym kraju i zbiera miniaturowe repliki pomników...
He travels around the country and collects miniature replicas of monuments...
Nie możesz śledzić ludzi po całym kraju.
You can't just stalk people around the country.
Rozsyła narkotyki po całym kraju w ciałach trupów.
He's shipping the drugs around the country in bodies.
Jim podąża za Susan po całym kraju.
Jim follows Susan all over the country.
Jej sztab przenosił się po całym kraju.
Its staff reassigned around the country.
Będziesz podróżować po całym kraju, poznawać setki ludzi.
You're going to be traveling all over the country, meeting tons of people.
Pracuję w handlu, więc podróżuję po całym kraju.
I'm in sales, so I travel all over the country.
Był pan bardzo zajęty, podróże po całym kraju.
You've been a pretty busy fellow, traveling around the country.
Nie, bomba mogłaby rozrzucić to po całym kraju.
No, sir, a bomb would spread it all over the country.
Jest na dziesięciu. Jesteśmi rozmieszczeni po całym kraju.
There are ten of us. we're spread out around the country.
Kontynuowałem mój pościg za Rogerem, po całym kraju.
I continued to dog Roger all over the country.
Budynki są rozsiane po całym kraju i nie należy ich postrzegać jako specjalnego rynku.
The buildings are spread out all over the country and should not be considered a special market.
Larry King był główną osobą odpowiedzialną za wożenie dzieci po całym kraju.
Larry King was, I would say the center of transporting the children around the country.
Podróżowałem po całym kraju, pracując w kostnicy...
And so I went across the country working at morgue after morgue.
Takie choroby mogą bardzo szybko rozprzestrzenić się po całym kraju.
Like this a disease can spread around the country very fast.
I dziesiątki innych rozsianych po całym kraju.
And dozens of others scattered around the country.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 166. Pasujących: 166. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo