Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po drugim" na angielski

Wyszukaj po drugim w: Definicja Synonimy
after another
at a time
back to back
after the second after the other
following the second
after the next
with the second

Sugestie

Daję wam ciężkie zadanie jedno po drugim.
I've given you one impossible task after another.
Moi ludzie ginęli jeden po drugim.
Colonel! My men were dying, one after another.
Cóż, mogę zacząć przywracać zasilanie systemom jeden po drugim.
Well, I can start to restore power to the systems one at a time.
Połamię mu palce jeden po drugim.
I'm going to break his fingers one at a time.
Rodzina też tu mieszkała, ale zmarli jedno po drugim.
The family used to live here too, but they died one after another.
Znowu się pojawiają, jeden po drugim.
They're popping up again, one at a time.
Mówiłaś mi jedno kłamstwo po drugim od samego początku.
You been telling me one lie after another from the beginning.
Jeden po drugim, ludzkość oddawały swe regiony.
And one after another, mankind surrendered its territories.
Jeśli nie... wtedy on wykończy nas wszystkich, jeden po drugim.
If I don't... then he'll finish us off one at a time.
I jeden po drugim, oddziały ludzkie poddawały się na swoich terytoriach.
And one after another, mankind surrendered its territories.
Po prostu przychodzą, jeden po drugim.
They just keep coming, one after another.
Od tamtego momentu, zabija jednego członka rodziny przestępczej po drugim.
Since then, he's been taking down one crime family after another.
Osiągałem jeden sukces po drugim w biznesie.
I acheived one success after another in business.
Będziemy dodawać nasze leki jeden po drugim.
We'll add our medications back one at a time.
Zawołaj ich, jednego po drugim.
Call them out, one at a time.
I tak umieraliśmy, jeden po drugim.
But we died, one after another.
Jedno po drugim, aż umarli wszyscy, a ja nie mogłam im pomóc.
One after another, until they all died, and there was nothing I could do to help them.
W przeciwnym razie, zabiję całą twoją rodzinę, jedno po drugim.
Otherwise, I will kill all your family, one after another.
Jeden po drugim Ludzkie Istoty ginęły.
One by one, the Human Beings were rubbed out.
Dopadnie też resztę nas, jednego po drugim.
And he'll get the rest of us, too, - one by bloody one.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 855. Pasujących: 855. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo