Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "po ich stronie" na angielski

Wyszukaj po ich stronie w: Definicja Synonimy
on their side
by their side
side with them
at their side
take their side
on their end
for them either
from their side
taking their side
Wiem dlaczego jesteś po ich stronie.
I know why you're on their side.
Zawsze byli przekonani, że Bóg jest po ich stronie.
They were always so confident God was on their side.
Dlaczego Niesamowita Bogini nie walczy po ich stronie?
Why isn't the Amazing Goddess fighting by their side?
Twoi celtyccy ziomkowie zdecydowali się stanąć po ich stronie.
Your celtic compatriots have chosen to side with them.
Nie jesteś po ich stronie, Gaius.
We? You're not on their side, Gaius.
Bo do wczorajszej nocy, byłem po ich stronie.
Because until last night, I was on their side.
Nie jesteście chyba po ich stronie.
You're not on their side, and can't be.
Myślałam, że jesteś po ich stronie.
I thought that you were on their side.
Nie możecie stanąć po ich stronie.
You're not on their side, and can't be.
Ale wśród osadników była Spowiedniczka Josephine po ich stronie.
But the villagers had the Confessor Josephine on their side.
Myślę, że pielęgniarki wiedzą, że jesteśmy po ich stronie.
I think the nurses would know we are on their side.
Jedynym sposobem na przekonanie tych ludzi, że jesteśmy po ich stronie, jest zostanie w 100% Brytyjczykami.
I think the only way we're going to convince these people that we're on their side is to become 100% British.
Sama wazelina! Mama już jest po ich stronie.
Big Mama's already on their side.
Ale nie byliśmy po ich stronie i nie zaatakowaliśmy waszego ludu.
But we weren't on their side, and we certainly never attacked you.
Niech będzie jasne, że rząd znowu funkcjonuje i jesteśmy po ich stronie.
We make it clear that the American government is back and that we're on their side.
Wtedy zaskoczenie było po ich stronie.
Surprise was on their side then.
Jeśli musicie mnie zamknąć, żebym pokazał, że jestem po ich stronie, to proszę bardzo.
And if locking me up is what it takes to show that I'm on their side, so be it.
Ludzie doceniają to, że jestem po ich stronie.
A lot of people appreciate knowing that I'm on their side.
Ale wolałbym, aby koszty były po ich stronie.
But I want the cost to be on their side.
Wierzą, że jestem po ich stronie.
They believe I am on their side.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 202. Pasujących: 202. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo