Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pochlebia mi" na angielski

Wyszukaj pochlebia mi w: Definicja Synonimy
flattered
you flatter me
It's flattering
I'm flattered

Sugestie

Panie, pomimo tego, iż jestem wzruszona i pochlebia mi to niezmiernie, nie mogę przyjąć tego pierścienia.
Your Majesty, although I am so touched, and flattered, I cannot accept this ring.
Pochlebia mi pan, ale to jest pierwszorzędna robota.
You flatter me, Mister Fuchs, because that is first-rate stuff.
Baronie, pochlebia mi pan.
Baron, you flatter me.
Pochlebia mi, że pamiętasz moje imię.
It's flattering you remember my name.
Niewiarygodnie pochlebia mi twoje zainteresowanie moją propozycją.
I'm extremely flattered by your interest in my proposal.
Powiedz mu, że dziękuję i pochlebia mi to, ale mam kogoś.
Tell him thank you and I'm flattered, but I'm kind of seeing someone else.
Prawdę mówiąc, pochlebia mi to.
As a matter of fact, I'm sort of flattered.
Wiesz, pochlebia mi twoje zaufanie.
You know, I'm so glad that you trust me.
Wiesz, pochlebia mi twoje zaufanie.
You even believe in a cripple like me.
Jeśli to ma być komplement, nie pochlebia mi to.
If that's supposed to be a compliment, I'm not flattered.
Nie pochlebia mi to, ale taka jest prawda.
It doesn't flatter me, but it's the truth.
Doktorze Gramm, pochlebia mi pan swoją bujną wyobraźnią.
Dr. Gramn, I'm flattered with your imagination.
Po prostu pochlebia mi, że są zainteresowani.
I'm just so flattered that they're interested.
Masz wysokie wymagania, więc pochlebia mi to.
Your design standards are very high, so I'm flattered.
Moja droga, twoje ślepe uwielbienie mojej osoby równocześnie pochlebia mi i zawstydza.
My dear, I find your blind adoration both flattering and disturbing.
Peter pochlebia mi, że przyszedłeś do mnie po pomoc.
Well, Peter, I'm flattered you came to me for help.
Jestem Nosyd... i pochlebia mi, że chcesz mojej pomocy.
I'm Nosyd... and I'm flattered you want my help.
Cóż, pochlebia mi to, ale ja nie jestem kosmitą.
Well, that's very I'm not an alien.
Boże, wiesz, pochlebia mi to, ale to nie najlepszy moment.
God, you know, I'm flattered, but it's really not a good time.
I powiem, pochlebia mi pan, ale... jest pan moim szefem.
And let me say, I'm flattered, but... you are my boss.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 114. Pasujących: 114. Czas odpowiedzi: 92 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo