Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pochodzić z" na angielski

Wyszukaj pochodzić z w: Definicja Synonimy
come from
be from
originate from
originate in
derive from
be derived from
be coming from
have originated in
Musisz pochodzić z bardzo odległego miejsca.
You must come from a very distant place.
Oczywiście, sporo może pochodzić z twojego ministerstwa.
Of course, a lot of it could come from your department.
Może pochodzić z bójki niezwiązanej z morderstwem.
This could be from a fight unrelated to the murder.
Może pochodzić z jakiejś ozdoby albo biżuterii.
It could be from an ornament or a piece of jewelry.
Dwóch członków komisji będzie pochodzić z państwa członkowskiego przeprowadzającego test.
Two members of the jury will come from the Member State performing the test.
55 % całej redukcji CO2 będzie pochodzić z wydajności energetycznej.
Fifty-five per cent of all CO2 reductions will come from energy efficiency.
Muszą pochodzić z planety podobnej do Ziemi.
They must come from a planet similar to Earth.
Wspomniani eksperci mogą pochodzić z administracji państw członkowskich lub z dowolnej organizacji.
These experts could come from the Member States' administrations or from any other organisation.
Będą one pochodzić z zysków przedsiębiorstw samochodowych.
It is going to come from the profits of the car companies.
Możecie pochodzić z różnych środowisk ale jesteście równi tutaj.
You men all come from different backgrounds, but you will all be equal in the Order.
To musi pochodzić z domu/Jacka Wittena.
This had to come from Jack Witten's house.
Bakterie dżumy i cyjanek mogły pochodzić z Medisonus.
That the plague bacteria and hydrogen cyanide may have come from us.
Musiał pochodzić z ciętej kości twarzy.
That had to come from cutting into facial bones.
Skrzep mógł pochodzić z innego miejsca.
The clot could have come from someplace else.
Może pochodzić z kozaka, torebki albo rękawiczki.
It could be from a boot or a purse or a glove.
Mogą pochodzić z samochodu, którym uciekli.
Could be from a getaway car.
Przeciek mógł pochodzić z każdej z jednostek.
The leak could have come from any one unit.
Musi pochodzić z gorącego miejsca, bo nie chce zdjąć płaszcza.
And indeed I think he does come from some hot place because he won't take off his coat.
Rzeczywiście musicie pochodzić z odległej krainy, jeśli nie słyszeliście o Wieży.
You must come from a distant land indeed if you have not heard of the Tower.
Siła chłopca wydaje się pochodzić z wnętrza.
A boy's force seems to come from within.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 746. Pasujących: 746. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo