Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pochodzi z" na angielski

Wyszukaj pochodzi z w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jednak większość z tych inicjatyw pochodzi z USA.
However, most of these initiatives come from the US.
Masa dilerów heroiny pochodzi z Turcji, Kurdystanu.
A lot of smack dealers come from Turkey, Kurdistan.
Przyjaciółka mojej babci pochodzi z Manilli.
My grandmother's best friend is from manila.
Ten gentleman też pochodzi z Massachusetts.
Well, this gentleman is from Massachusetts, also.
Jedna trzecia pochodzi z reszty świata.
One third come from the rest of the world.
Wywiad pochodzi z odzysku i weryfiakcji danych.
Where does Intel come from? Data retrieval and verification.
Nasz gość pochodzi z Niemiec w Europie.
You find out. Okay, our guest today is from Germany, Europe.
Nagranie pochodzi z treningu w Arizonie.
The video is from a training in Arizona.
Człowiek, którego szukam pochodzi z Teksasu.
Fella I'm looking for is from Texas. Wanted for questioning about a killing.
Ten klejnot zalotów nie pochodzi z targu.
That courtship gem, it didn't come from the marketplace.
Obecnie większość zarejestrowanych produktów pochodzi z czterech państw członkowskich.
However, most of the registered products today come from four Member States.
I jego temperament najwyraźniej pochodzi z twojej strony rodziny.
And his temper clearly comes from your side of the family.
Większość tych dziewcząt pochodzi z Francji i Hiszpanii.
In fact, the girls seem to be largely French or Spanish.
Sygnał pochodzi z zachodniej części hotelu.
Signal came from the west side of the hotel.
Tak, pochodzi z Ameryki Południowej.
Yes, it's native to South America.
Prawdopodobnie pochodzi z ciężarówki lub autobusu.
Probably came from a truck or a bus.
Skanowanie pochodzi z samego środka chmury.
Intruder scans emanating from the exact centre of the cloud.
Pierwsza uczestniczka pochodzi z naszego Miasta Aniołów.
Our first little contestant comes from our city of angels.
Nirti pochodzi z rasy zwanej Goa'uldami.
Nirrti is of a race called the Goa'uld.
Największa siła kobiety pochodzi z zazdrości.
The strongest force of woman comes from her jealousy.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3572. Pasujących: 3572. Czas odpowiedzi: 138 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo