Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pochwalić się" na angielski

Wyszukaj pochwalić się w: Definicja Synonimy
boast
brag to
brag about
show off my
boasting

Sugestie

A więc umieścił, by pochwalić się dwie zdumiewające kobiety.
Well placed to boast two amazing women.
Nadejdą czasy, gdy domostwo będzie miało szczęście - móc pochwalić się lokajem.
There will come a time when a household is lucky to boast any footman.
Dorzućmy kilka billboardów, by twoi pracownicy mogli pochwalić się swoim dziewczynom.
Throw in a few billboards so your employees can brag to their girlfriends.
Im wcześniej to załatwię, tym wcześniej będę mógł pochwalić się Blair.
The sooner I get it done, the sooner I can brag to Blair.
Nie idę na wesele, żeby pochwalić się, że jestem... na okładce.
I'm not going to Punchy's wedding to brag about a magazine... cover.
Co, nie mogę pochwalić się moim super utalentowanym synem?
What, I can't brag about my super-talented son?
Jednak kraj ten potrafił usamodzielnić się i obecnie może pochwalić się wzrostem PKB powyżej 8%, a w latach 2003-2006 nawet 9,9%.
However, this country managed to become independent and now can boast of a GDP growth of over 8%, and even 9.9% in the years 2003-2006.
Nie możemy pochwalić się tym, że UE jest demokratyczna i otwarta oraz że jej obywatele mają dostęp do dokumentów stanowiących podstawę prawodawstwa.
We cannot boast that the EU is democratic and open and that our citizens can access the documents which are the basis of legislation.
Mimo że Ukraina może pochwalić się osiągnięciami w kontekście liberalizacji handlu towarami, przepływów kapitałowych, dalsze reformy i wzmocnienie gospodarki ukraińskiej, w tym przyspieszenie przystąpienia do WTO, są konieczne.
Despite the fact that Ukraine can boast of its achievements as regards liberalisation of trade and capital flows, further reforms and strengthening of the Ukrainian economy, which includes membership of the WTO, are essential.
St. Louis, całostronicowe reklamy na wybranych rynkach, w gazetach, publikacjach branżowych. Dorzućmy kilka billboardów, by twoi pracownicy mogli pochwalić się swoim dziewczynom.
St. Louis, full page ads in targeted markets, newspapers, trade publications, throw in a few billboards so your employees can brag to their girlfriends.
A jako, że nie mogę pochwalić się sprawnymi nogami,
And though I cannot boast of legs, that are functioning...
Możesz pochwalić się swoimi dziećmi.
So you can brag about your kids.
Idź pochwalić się kolegom.
Brag to your friends.
Brytania może z dumą pochwalić się najbrudniejszymi plażami, najbardziej rozczarowującymi widokami i kilkoma najbardziej płaskimi wzgórzami na świecie, ale ciągle niektórzy Brytyjczycy wolą spędzać wakacje za granicą.
Britain can proudly boast the dirtiest beaches, the most disappointing views and some of the flattest hills in the world, but still, some Britons choose to book holidays abroad.
Pochwalić się nie ma czym...
Boast is not what...
Chciałem pochwalić się moją złą stroną.
I wanted to boast about my evil ways.
Twojemu dziadkowi właśnie udało się dorobić... i chciał pochwalić się pieniędzmi.
Your granddaddy had just settled a big case... and he wanted to strut his money.
Mamy przecież czym pochwalić się prasie.
Lots of progress to report to the press.
Ten morderca pisał do gazet, by pochwalić się zbrodniami.
The Gemini wrote letters to the newspapers, bragging of his murders.
Kiedyś to było coś pochwalić się ujęciem Neala Caffrey'a.
No, it just used to mean something to say that you caught Neal Caffrey.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 73. Pasujących: 73. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo