Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pociągnąć" na angielski

Wyszukaj pociągnąć w: Definicja Synonimy
pull
drag
tug
pulled
pulling
entail
draw

Sugestie

Wystarczy odbezpieczyć i pociągnąć za spust.
All you do is work the lever and pull the trigger.
To kolejny powód żeby pociągnąć za spust.
That's even more reason for me to pull the trigger.
Nie widzę żadnych sznurków które mógłbym pociągnąć.
Seeing if there's any strings I can pull.
Nie potrafiłbym pociągnąć za spust moją lewą ręką.
I couldn't pull the trigger with my left hand.
Mogę być w stanie pociągnąć kilka sznurków.
I might be able to pull a few strings.
Po prostu próbowałam pociągnąć cię w tył.
I just tried to pull you over to our side. That's all.
Mark musiał pociągnąć za kilka sznurków.
Mark here had to pull some serious strings.
Przynajmniej teraz wiemy można pociągnąć za spust.
At least now we know you can pull the trigger.
Drzwi trzeba popchnąć, nie pociągnąć.
That door's a push, not a pull.
Zbudował armię i chce pociągnąć za spust.
Built his army, and now he wants to pull the trigger.
A teraz musisz tylko pociągnąć za spust.
Now all you must do is pull the trigger.
Trzeba rozgryżć kapsułkę i pociągnąć za spust.
When you bite through the capsule, pull the trigger.
Próbowałeś mnie już raz zabić, i nie potrafiłeś pociągnąć spustu.
You tried to kill me once before, and you couldn't pull the trigger.
Nie bądź za szybki by pociągnąć za spust.
Don't be too quick to pull the trigger.
Ale kiedy nadszedł czas, potrafiłem pociągnąć za spust.
But when the time came, I could pull the trigger.
Proszę pociągnąć za jeden z tych kijów.
Would you pull on one of those pool cues?
Musiałem pociągnąć za kilka sznurków, by cię z tego wyciągnąć.
I had to pull quite a few strings to get you off that sticky wicket.
On mógłby pociągnąć sznury tutaj i dostać najlepsze traktowanie.
He could pull strings here and get the best treatment.
Możesz podejść do niego, przystawić mu pistolet do głowy i pociągnąć za spust.
You can walk right up to him, put a gun to his head and pull the trigger.
Torebka od domu, nogi przy ziemi, pociągnąć sznur, uwolnić wiatry.
Point bag away from home, feet firmly on ground, pull string, releasing the winds.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 898. Pasujących: 898. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo