Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "początek" na angielski

Zobacz także: swój początek
Wyszukaj początek w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jutrzejsze głosowanie to jednak tylko początek.
Tomorrow's vote, however, is only the beginning.
Spełnienie podjętych zobowiązań stanowiłoby doskonały początek.
Fulfilling the commitments that we have taken would be an excellent start.
Świetnie, Randall, to dobry początek.
Well, fine, Randall. That's a good start.
Siedem i pół to dobry początek.
Seven and a half is a good start.
Jeśli twoim celem miał rozwścieczyć mnie zrobiłeś dobry początek.
If your goal was to enrage me, you've made a good start.
Na początek możesz wyprasować różową bluzkę.
You can start by ironing my pink top.
Na początek będę potrzebował aktualnego zdjęcia.
For starters, I'm going to need a recent photograph.
To tylko jeden na początek dnia.
It's just one, to start the day.
Na początek zadecydowałem mianować ciebie kapitanem.
For starters, I've decided to appoint you captain.
Był początek, środek i koniec.
Well, there was a beginning, a middle, and an end.
Na dobry początek możecie trochę utrudnić mu życie.
Well, for starters, you could make life a little more difficult for him.
Koniec prawdziwego życia i początek Klarownego Snu.
The end of your real life and the beginning of LE's Lucid Dream.
Uważam, że teatr to początek myśli.
Here's what I think theater is. It's the beginning of thought.
Ten kamień w okno to dopiero początek.
That rock through the window is just the beginning.
Oddanie to koniec namiętności i początek codziennej bliskości.
Commitment is the end of high romance and it's the beginning of day-to-day closeness.
Tylko fragmenty, ale to początek.
Just fragments, but it's a start.
Ale oczywiście to jest dopiero początek.
Of course this is only a crude beginning.
Cóż za niesamowity początek XIII Olimpiady Zimowej.
What an amazing start for these 13th Olympic Winter Games.
Wiesz, ta syrena to dopiero początek.
You know, that siren was just the beginning.
Więc, na początek mogę zaoferować duże wynagrodzenie.
Well, for starters, I could offer you a large advance.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6470. Pasujących: 6470. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo