Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poczta" na angielski

Wyszukaj poczta w: Definicja Synonimy
mail
post
voicemail
voice-mail
postal service

Sugestie

pocztą 1055
Jest w San Celeritas gdzie jest przesyłana poczta.
She's in San Celeritas where her mail is forwarded.
Gazety na podjeździe, poczta ułożona.
Newspapers in the driveway, mail piled up.
Następna poczta przyniesie zapewne mnóstwo propozycji matrymonialnych.
I expect you will be getting many proposals of marriage in the next post.
Nie wiadomo jak długo szła poczta.
God knows how long it's been in post.
Gazety i poczta piętrzyły się pod drzwiami.
Newspapers and mail were stacked up on his doorstep.
Dlatego właśnie poczta nigdy nie trafia w tym mieście we właściwe ręce.
Which is Why the mail never gets delivered to the right place in this toWn.
Cała ta poczta należy do personelu.
All this mail belongs to the staff.
To twoja poczta i rozkład dnia.
Here's your mail and your schedule.
Nie, moja poczta jest w porządku.
No, my mail is fine. Mail's all good.
Słuchaj, jestem pewna, że poczta ciotki jest przekazywana do niej do Wisconsin.
Look, I'm sure that my aunt's mail's being forwarded to her in Wisconsin.
Przywileje to poczta, Internet, telewizja.
Privileges include mail, Internet, television.
W każdym razie to ostatnia poczta, jaką dostarczam.
There. This is the last mail I deliver anyhow.
Jeśli przyjdzie do mnie jakaś poczta, to ją zatrzymaj.
If any mail comes for me, just keep it.
To twoja poczta i rozkład dnia.
Here this your mail and your itinerary.
Oto pańska poczta, panie Shiranai.
Here's your mail, Mr Shiranai.
Wiedziałem, że poczta lotnicza zadziała.
I knew air mail would work.
Niechciana poczta, stare wydania GSM.
Nothing here but junk mail, back issues of GSM.
Wasza poczta w końcu przestała być dowodem policyjnym, ale nadal nie złapali skrzynkowego snajpera.
Your mail was finally released from police evidence... but they still haven't caught that mailbox sniper.
To musi być poczta dla ludzi, którzy się przeprowadzili.
Must be mail for people who moved.
Nie ściągnął mojego nazwiska ze skrzynki więc nasza poczta się mieszała.
He never took my name off his mailbox, so our mail gets mixed up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 849. Pasujących: 849. Czas odpowiedzi: 75 ms.

pocztą 1055

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo