Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poczta lotnicza" na angielski

Wyszukaj poczta lotnicza w: Definicja Synonimy
air mail
airmail
Wiedziałem, że poczta lotnicza zadziała.
I knew air mail would work.
Nazywamy to "poczta lotnicza".
We call it "air mail."
Jaki jest najszybszy i najlepszy sposób? Poczta lotnicza.
That takes too long What's a fast and classy way? Airmail
Jeżeli podmiot nie jest wymieniony w bazie danych, dostarczony przez niego ładunek lotniczy lub poczta lotnicza będą musiały zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed załadunkiem.
If the entity is not included in the database, the air cargo or air mail delivered by it will have to be screened before loading.
Czy podmiot ustanowił procedurę gwarantującą, że ładunek lotniczy lub poczta lotnicza poddawane są odpowiednim środkom kontroli w zakresie ochrony przed przetransferowaniem do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3?
Has the entity established a process to ensure that air cargo or air mail is submitted to appropriate security controls before being transferred to an ACC3 or another RA3?
Nadchodzi, poczta lotnicza!
Here it comes, air mail!
Identyfikowalny ładunek lotniczy/identyfikowalna poczta lotnicza ("Możliwość zidentyfikowania")
Identifiable air cargo/air mail ('Targetability')
Zabezpieczony ładunek lotniczy lub zabezpieczona poczta lotnicza kierowane do UE/EOG należy oddzielić od ładunku lotniczego lub poczty lotniczej, które nie są zabezpieczone.
EU/EEA bound secured air cargo or mail should be separated from air cargo or mail which is not secured.
Jeżeli wcześniej zabezpieczone ładunek lotniczy i poczta lotnicza nie są chronione podczas przewozu, nie mogą być załadowane ani przetransferowane do przewoźnika ACC3 lub innego agenta RA3 jako zabezpieczony ładunek.
If previously secured air cargo and mail is not protected during transportation, it may not be loaded or transferred to an ACC3 or another RA3 as secure cargo.
"To jak dwudziestowieczna poczta lotnicza."
It's like air-mail in the 20th century.
Toz to Esteban! Poczta lotnicza!
Leave of to do that, we do not like!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 18 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo