Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poczuć zapach" na angielski

Wyszukaj poczuć zapach w: Definicja Synonimy
smell
Żaden jeden może poczuć zapach śniegu.
No one can smell the snow.
Dałabym teraz wszystko, żeby poczuć zapach róży
I'd give anything to smell a rose right now
usłyszałem, że kiedy ludzie słabi, oni mogliby poczuć zapach kamfory.
I heard that when people faint, they could smell camphor.
Chcę poczuć zapach twoich włosów.
Let me smell your hair.
Powinieneś poczuć zapach kwitnącego yortu w łagodnym wietrze.
You should smell the yort blossoms on my planet in a gentle breeze.
I poczuć zapach ciasta w dziale spożywczym?
And smell lots of greasy grub in the food court?
Można prawie poczuć zapach emocji i pieniędzy.
You can almost smell the action and the money.
Kiedy zamieniamy torby, można poczuć zapach.
When we switch out the bags, you can smell it.
Przyjemnie wejść do tego pomieszczenia, poczuć zapach surowych materiałów, farby.
It's just nice to walk in that room, and you smell raw materials, you smell paint.
Chciałem znów poczuć zapach twoich perfum.
I'd like you to wear perfume again.
Niektórzy ludzie mówią, że można jeszcze poczuć zapach kawy z drugiej strony rzeki nawet jeśli zakład zamknięto w 1992.
There are some people who say you can still smell the coffee from the other side of the river even though the plant closed in 1992.
Tak, żeby inne mogły poczuć zapach krwi.
So that the others can smell the blood.
One muszą być żywe, żeby ludzie mogli się nachylić... i poczuć zapach skóry.
They need to be live, so people can lean over... and smell the skin of the models.
Bez różnicy na co, ważne że mogłaby poczuć zapach popcornu.
It doesn't matter what's showing, just... she likes the smell of the popcorn.
Droga Emmo, nieubłaganie stoisz pod jabłonią pragnąc poczuć zapach pomarańczy.
My dear Emma, you are unrelentingly standing under an apple tree, wishing to smell the scent of orange blossoms.
Możesz poczuć zapach jaki przyciąga tu myszołowy.
Well, you can sure smell what the buzzards are after.
Pamiętaj, żeby najpierw poczuć zapach, a potem posmakować.
Be sure to smell it before you taste it.
Pozwól Verze się powąchać, poczuć zapach kobiety na tobie.
Let Vera smell you, smell the woman on you.
Muszę poczuć zapach wydziału, żeby to wszystko się we mnie uaktywniło.
I need the smell of CID to get the old investigative juices flowing.
Mogę... mogę usłyszeć szept bryzy... i mogę poczuć zapach kwiatów na drzewach.
I can... I can hear the whisper of the breeze... and I can smell the flowers in the trees.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo