Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod żadnym pozorem" na angielski

Wyszukaj pod żadnym pozorem w: Definicja Synonimy
under any circumstances
under no circumstances
under no circumstance
for any reason
on any account
by no means
whatever you do
under any circumstance
under any condition
on no account
Nie wezwiesz doktora pod żadnym pozorem.
You are not to call the doctor under any circumstances.
Nie może opuścić biblioteki pod żadnym pozorem.
It must not be taken from the library under any circumstances.
Melduję posłusznie, że pod żadnym pozorem nie podgląda.
I humbly report, under no circumstances does he peep.
Nie wiem, ale pod żadnym pozorem nie będę o tym tutaj mówić.
I don't know, but under no circumstances am I going to talk about it here.
Powiedziano mi, żeby pod żadnym pozorem nie wpływać...
I was told under no circumstance...
I pod żadnym pozorem ni mów mu ani słowa o córce.
And whatever you do, please, under no circumstance tell this guy about his daughter.
Jednak inne priorytety polityczne nie mogą pod żadnym pozorem być kwestionowane.
However, the other political priorities must not, under any circumstances, be called into question.
Nie wyciągać broni pod żadnym pozorem.
You're not to draw your weapon under any circumstances.
Ale pod żadnym pozorem masz nie wychodzić z vana.
But you don't leave the van under any circumstances.
Nie możesz pod żadnym pozorem wpuszczać obcych do naszego domu.
You can't let a stranger come in our home Under any circumstances.
Nigdy, pod żadnym pozorem nie wolno ci uderzyć sowieckiego towarzysza.
You should never, under any circumstances, strike a Soviet comrade.
Nie wolno nam go tknąć pod żadnym pozorem.
We cannot touch him under any circumstances.
Społeczeństwo nie powinno zbliżać się do tego gangu, pod żadnym pozorem.
'The gang are armed. 'And the public should not approach them under any circumstances.
I nie ma tu żadnych odwiedzających pod żadnym pozorem.
And there are no visitors accepted under any circumstances.
Muzułmańska kobieta nigdy nie zdejmuje woalki publicznie pod żadnym pozorem.
A Muslim woman never takes off her veil in public under any circumstances.
Nigdy, pod żadnym pozorem, nie zezwalałem nikomu na bicie moich zwierząt.
Never, under any circumstances, will I allow anyone to attack an animal of mine.
Macie za zadanie go znaleźć, pod żadnym pozorem nie skrzywdzić.
Your mission is to find him, not to hurt him under any circumstances.
Nie możesz pod żadnym pozorem kapitulować.
You can't surrender under any circumstances.
Nie może to jednak być pod żadnym pozorem ostatni stawiany przez nas krok.
However, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
Po pierwsze, nie wolno nam pod żadnym pozorem ograniczać szkoleń w sektorze kolejnictwa.
Firstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 405. Pasujących: 405. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo