Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod kontrolą" na angielski

Wyszukaj pod kontrolą w: Definicja Synonimy
under control
controlled
covered
contained
handled
manageable
in hand
in check
on top of it
in control under the control under the supervision
taken care of

Sugestie

Chce słyszeć że wszystko jest pod kontrolą.
All I want to hear is that you have everything under control.
Ale Wódz ma sytuację pod kontrolą.
But the Führer has the situation under control.
MSR 27 wymaga dokonywania konsolidacji jednostek będących pod kontrolą jednostki sprawozdawczej.
IAS 27 requires the consolidation of entities that are controlled by the reporting enterprise.
Przyszłość demokratycznego kraju nie powinna być pod kontrolą jego totalitarnej przeszłości.
A democratic country's future should not be controlled by its totalitarian past.
Ciągle nie mamy tego pod kontrolą.
We still haven't gotten that under control.
Raport Jedynki: wszystko pod kontrolą.
Report from Crawler 1: Everything under control.
Przekażę zarządowi, że masz wszystko pod kontrolą.
I'll tell the board you've got the whole thing under control.
Zanim nam nie przerwaliście, mielibyśmy to pod kontrolą.
If we hadn't been interrupted, we'd have this under control.
Posłuchaj, Będę miał Steve'a Addington'a wkrótce pod kontrolą.
Listen, I will have Steve Addington under control very soon.
Wszystko wydaję się być pod kontrolą.
Patterson: Everything seems to be under control.
W ten sposób trzymają farmerów pod kontrolą.
This is how they keep the farmers under control.
Danny, wszystko jest pod kontrolą.
Danny, we've got it under control.
My mieliśmy trzymać sytuację pod kontrolą.
We had to get the situation under control.
Wiesz, potrafię to trzymać pod kontrolą.
You know, I could keep it under control.
Jak widać mamy wszystko pod kontrolą.
As you can see, we have everything under control.
Mogę utrzymać sytuację pod kontrolą maksymalnie przez 48 godzin.
I can keep this situation under control for 48 hours max.
Tatusiu, mam wszystko pod kontrolą.
Daddy, I've got it under control.
Powiedz Carterowi że mam wszystko pod kontrolą.
Tell Carter I've got... everything under control.
Musisz mieć to pod kontrolą teraz.
You got to get this under control now.
Miałeś wszystko "pod kontrolą".
You had the situation "under control".
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2585. Pasujących: 2585. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo