Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod tym kątem" na angielski

Wyszukaj pod tym kątem w: Definicja Słownik Synonimy
from this angle
from that angle
at this angle
at that angle
in this respect
in this regard
kit on
Ciężko coś odczytać pod tym kątem.
It's kind of tough to read from this angle.
Bo jakbyś wzięła sobie czas żeby się temu przyjrzeć, wybrałabyś dojście do guza pod tym kątem.
Because if you had taken the time to look, you would have opted to approach the tumor from this angle...
Nie patrzyłem na to pod tym kątem.
Well, I never - I never really thought about it from that angle.
Zrób też pod tym kątem, żebyśmy mieli właściwy obraz.
Snap one from that angle as well, so we get it properly.
Pasażer jest niewidoczny pod tym kątem.
The passenger compartment's no good at this angle.
Kiedy tu szliśmy mieliśmy go pod tym kątem, więc powinniśmy iść w tę stronę.
And when we came, we were coming at this angle, and... it's this way.
Jeżeli spojrzymy na kwestię rynku wewnętrznego pod tym kątem, to polityka Unii Europejskiej będzie spotykać się z szerszą akceptacją, a my będziemy mogli oczekiwać lepszej przyszłości.
If we approach the internal market from that angle, the policy of the European Union will meet with greater acceptance and we will be able to look towards a better future.
Miałem nadzieję, że nie wbiło się pod tym kątem.
I was hoping it didn't hit from that angle.
Pojęcia nie miałem, że podchodzimy do kadłuba pod tym kątem.
I had no idea we were approaching the bow from this angle.
Wiesz, pod tym kątem wyglądasz tak dobrze, jak kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy.
You know, from this angle, you look just as good as you did when we first met.
Niewielu ma okazję obejrzeć MIRa 2 pod tym kątem.
Very few people get to see MIR Two from this angle,
Pod tym kątem, widze twoje dziurki w nosie.
From this angle, I can see up your nose.
Pod tym kątem wyglądam całkiem nieźle.
I'm quite handsome from this angle.
Pod tym kątem to jest słowo!
From this angle, they're words!
Pod tym kątem nie widzą, co się dzieje pod stołem.
From that angle, they can't see under the table.
Pod tym kątem wygląda, że jesteśmy tego samego wzrostu?
From this angle, we look the same height?
Ułatwiło by to umieszczenie broni w jego ustach pod tym kątem.
It would of made it easier to stick a gun in his mouth at this angle.
Sprawdź pod tym kątem twoją listę.
Run that against your list of local men with records.
Nie widziałem wcześniej tej góry pod tym kątem.
Tak, zbadałem denata pod tym kątem.
Yes, I made that examination on the deceased.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 97. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo