Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod wielką presją" na angielski

Wyszukaj pod wielką presją w: Definicja Słownik Synonimy
under a lot of pressure
under great pressure
under pressure
under a lot of stress
under so much pressure
under extreme pressure
under a great deal of pressure
Twoja siostra jest pod wielką presją.
Your sister's under a lot of pressure.
Słuchaj, Jerry żyje teraz pod wielką presją.
Listen, Jerry's under a lot of pressure right now.
Ale dzisiaj instytucja małżeństwa jest pod wielką presją.
But marriage as an institution is under great pressure today.
Wykonałaś świetną robotę, pod wielką presją.
You've done superb work, under great pressure.
Kraje gdzie obowiązuje tajemnica bankowa są pod wielką presją.
Countries where banks maintain secrecy are still under pressure.
Bo jesteś pod wielką presją.
Because you are under pressure.
Też jestem pod wielką presją, synu.
I too am under a lot of pressure, son.
Luke był pod wielką presją... Stopnie, egzaminy, drużyna mówców.
1999,Luke was under a lot of pressure... grades, SATs, debate team.
Jesteś pod wielką presją, rozumiem.
Dzisiaj trochę kłamałem, ale byłem pod wielką presją.
I lied a bit tonight, but I was under a lot of pressure.
Myślę, że Bill jest pod wielką presją.
I think Bill is under a lot of pressure.
Jest pod wielką presją, ale go znam.
He's under a lot of pressure but I know him.
Ale działamy pod wielką presją, musimy działać szybko.
But we're under a lot of pressure, and we have to move fast.
Pani Summers, pani mąż był ostatnio pod wielką presją, śledztwo i pozwy.
Mrs. Summers your husband has been under a lot of pressure lately with investigations and lawsuits.
Możemy pokazać nam jeden, ponieważ jesteśmy pod wielką presją.
We're only going to do one because we're under a lot of pressure.
I... właśnie... ostatnio byłem pod wielką presją.
And... I've just... I've been under a lot of pressure lately.
Jesteś pod wielką presją, masz wiele zmartwień.
Już teraz - a w najbliższych latach sytuacja ta zapewne się utrzyma - państwa członkowskie znajdują się pod wielką presją, jeżeli chodzi o zapewnienie dostaw surowców.
Already today, and most likely in the coming years, the Member States will be under great pressure to ensure the supply of raw materials.
Gdy miliony Europejczyków stracą pracę i ulegną wykluczeniu zagrożony będzie cały nasz dobrobyt i to w czasach, gdy nasz dobrobyt już znajduje się pod wielką presją.
When millions of Europeans lose their jobs and become excluded, our entire welfare comes under threat, and this at a time when our welfare is already under great pressure.
Byłem pod wielką presją i...
I was under a lot of pressure, and l...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 59. Pasujących: 59. Czas odpowiedzi: 58 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo