Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pod wodą" na angielski

Wyszukaj pod wodą w: Definicja Synonimy
underwater
under water
underway
under the water
in the water
of water
under the sea
submerged
beneath the sea
below the water
down there
Za kilka minut wszyscy będziemy pod wodą.
It's too a few minutes we'll all be underwater.
Zepsuł kamerę robiąc sobie zdjęcia pod wodą.
He ruined our digital camera taking pictures of himself underwater.
Ogromna większość Nowego Orleanu jest pod wodą.
The vast majority of New Orleans, Luisiana is under water.
Według współczesnej mapy nie jesteśmy już pod wodą.
We're no longer under water on a contemporary map.
Odpowiedź na to znajdziemy pod wodą.
And the answers are to be found underwater.
Ojciec trzymał głowę dziecka pod wodą...
Father held the boy's head under water...
Powinni zostawić to miejsce pod wodą.
They should have just left this place underwater.
To nagrano pod wodą i zanalizowano komputerowo.
This was recorded under water and analyzed by computers.
Mogę przepłynąć pod wodą 3 długości basenu moich rodziców.
I can swim 3 lengths of my parents' pool underwater.
Hipopotamy rodzą się pod wodą i wypływają na powierzchnię.
'Baby hippos are born under water and immediately go to the surface for air.
Pracowałem nad urządzeniem do oddychania pod wodą.
I've been working on this deviCe to breathe underwater.
Ostatni rok spędziłem pod wodą u wybrzeży Japonii.
I just spent the past year underwater on the coast of Japan.
Pierwszy poziom południowego pomostu jest pod wodą.
Level one of the South Pier is completely under water.
Wyobraźcie sobie siebie w takim worku pod wodą, w ciemności, tuż obok tonącej małpy.
Imagine being inside a burlap sack under water, in the dark, sitting next to a drowning monkey.
Oczywiście lubimy uważać się za rozwiniętych i zaawansowanych ponieważ tworzymy komputery, latamy samolotami, podróżujemy pod wodą.
Now, we like to think we've evolved and advanced because we can build a computer, fly an airplane, travel underwater.
Wyglądasz, jakbyś był już pod wodą.
You look like you're underwater already.
Wiem, że wszystkim jest zimno, ale musimy przepłynąć krótki korytarz pod wodą.
I know everybody's freezing, but we have to make a short swim... underwater.
Rękoma machał jakby był pod wodą.
Arms flailing like he was underwater.
Byłam zbyt zajęta uczeniem się, jak otwierać zamki pod wodą.
I'm sorry. I was too busy learning how to pick locks under water.
Dziewczyną, która potrafi prowadzić ciężarówę i otworzyć zamek pod wodą.
You are the girl who can drive a rig, and can pick a lock underwater.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 991. Pasujących: 991. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo