Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podczas lotu" na angielski

Wyszukaj podczas lotu w: Definicja Synonimy
in flight
during flight
on the fly
in-flight
mid-flight
during the flight
on the flight
during a flight
on a flight
when you fly
when I fly
Niech krążownik przejmie nas podczas lotu.
Tell the Carrier to retrieve us in flight.
Procedury, jakie muszą być przestrzegane w razie niedyspozycji członków załogi podczas lotu.
Procedures to be followed in the event of incapacitation of crew members in flight.
Po raz pierwszy akt zajmuje się środkami stosowanymi na pokładzie statku powietrznego podczas lotu.
For the first time the act deals with measures to apply on board an aircraft during flight.
Utrata sterowania fotelem pilota podczas lotu.
Loss of pilot seat control during flight.
Poza tym, nie wiadomo co może się stać podczas lotu.
Besides, you never know what issues could arise on the fly.
Utrata jakiejkolwiek części statku powietrznego podczas lotu.
loss of any part of the aircraft structure in flight.
Każdy przypadek niedomagania załogi samolotu podczas lotu.
Any case of flight crew incapacitation in flight.
Mechanik pokładowy może zostać zastąpiony podczas lotu przez członka załogi posiadającego odpowiednie kwalifikacje zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi.
A flight engineer may be relieved in flight by a crew member suitably qualified in accordance with applicable national rules.
Możecie zostać na miejscach podczas lotu?
Would you please stay in your seats during flight?
Zawsze podczas lotu zastanawiałem się kiedy... moja Sweety przyjedzie.
Every time a plane flies overhead I wonder when... when my Sweety will arrive.
Po konferencji potwierdzi pan transmisję podczas lotu powrotnego.
After the convention you'll confirm the transmission on your returning flight.
Oby podczas lotu nie naszło mnie pragnienie.
Cointreau, Let's hope I don't get thirsty on the flight.
Będę miał z kim rozmawiać podczas lotu.
It will give me someone to talk to during the flight.
Zakrzepicę żył głębokich... podczas lotu.
A deep vein thrombosis... during the flight.
Pisałem swoje notatki podczas lotu powrotnego.
I wrote my notes on the flight back.
Nie mieliśmy okazji nadrobić zaległości podczas lotu.
We didn't get a chance to catch up on the flight.
Najwyraźniej zasłabłeś podczas lotu powrotnego z Nigerii.
Miami. Apparently you collapsed on the flight out of Nigeria.
Będziesz mógł dzwonić i pisać podczas lotu.
You'll be able to text and call from the plane.
Nie cierpię siedzieć koło dziwaków podczas lotu.
So I hate strangers sitting next to me when I fly.
Podrzucił mi ten pomysł podczas lotu nad miastem.
He gave me the idea as we were floating over the city.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 319. Pasujących: 319. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo