Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poddać się" na angielski

Wyszukaj poddać się w: Definicja Synonimy
give up
submit to
surrender
surrender to
give in to
give in
turn yourself in
put yourself
undergo
borne
Just give into

Sugestie

Posłuchaj mnie, możemy poddać się zanim nie znajdziemy ci rodziny.
Listen to me, won't give up until they find you a family.
Musisz wypuścić Jedi Luminarę i poddać się prawu Republiki.
You shall release the Jedi Luminara and submit to Republic law.
Kobiety musiały poddać się władzy mężczyzn.
Women must submit to control by men.
Rozkazuję wam opuścić osłony i poddać się.
I order you to lower your shields and surrender.
Musisz tylko złożyć mi pokłon... i poddać się.
All you have to do is bow down to me... and surrender Sparta.
I, jak zwykle, masz poddać się po potwierdzeniu pozycji strzeleckiej.
And, as usual, you will surrender upon confirmation of a shooting solution.
Nigdy nie możesz poddać się w walce o odzyskanie tego zaufania.
You must never surrender the fight to reclaim that trust.
Jedyne co możemy zrobić to poddać się żeby skrócić nasze cierpienia.
All we can do is surrender. Shorten our pain.
Możemy walczyć, umrzeć z głodu lub poddać się.
Fight, starve, or surrender.
Panie doktorze moi towarzysze chcą poddać się Rosjanom.
Doctor! My comrades want to surrender to the Russians.
Nie pozwól mi poddać się owemu złu.
Let me not yield to the temptations of the evil one.
Czasami należy poddać się fali albo nas złamie.
All I'm saying is that sometimes you bend with the breeze... or you break.
Nie możesz poddać się bez walki.
Plus, you can't go down without a fight.
Kazałem naszemu dowódcy poddać się waszemu przeszukaniu.
I have told our captain to submit to your weapons search.
Więc musimy poddać się mądrości większej niż nasza.
Then we must bow to a wisdom greater than ours.
Ma zamiar poddać się terapii elektrowstrząsowej.
Okay. He's going to undergo electroshock therapy.
Będę musiał poddać się badaniom krwi.
I'll have to give a blood sample.
Kapitanie, jestem gotowa poddać się władzom Castalii.
Captain, I'm ready to surrender myself to the Castalian authorities.
Głównym punktem jest poddać się większej sile przeciwnika.
The main point is yield to a greater force from your opponent.
Bóg wie, że stojąc tutaj zmuszony byłem wiele razy poddać się.
Lord know needs stand it to me more times than I care to admit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 494. Pasujących: 494. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo