Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podejrzana o morderstwo" na angielski

Wyszukaj podejrzana o morderstwo w: Definicja Synonimy
murder suspect
suspicion of murder
a suspect for murder
a suspect in a murder
Pańska córka jest przesłuchiwana jako podejrzana o morderstwo.
Your daughter has been brought in for questioning on suspicion of murder.
Miss Kent, zostaniesz odprowadzona do aresztu tymczasowego i pozostaniesz tam jako podejrzana o morderstwo.
Miss Kent, you will be taken to Devizes Gaol and held on remand on suspicion of murder.
Bo widzę twoje zdjęcie na tablicy mówiące, że jesteś podejrzana o morderstwo.
Because I see your picture on a wanted sign saying you're a suspect for murder.
Czemu musiałem przeczytać, że jesteś podejrzana o morderstwo?
Because I see your picture on a wanted sign saying you're a suspect for murder.
Chyba nie pierwszy raz będziesz podejrzana o morderstwo.
Wouldn't be the first time you've been accused of murder.
Ellen Radcliff Parks, jesteś podejrzana o morderstwo.
Ellen Radcliff Parks, you are under investigation for murder.
Już wolę być podejrzana o morderstwo.
I would rather be a murder suspect.
Wciąż jesteś podejrzana o morderstwo naśladowcze, ale właśnie skazałaś swojego chłopaka.
You're still a suspect in the copycat murder, but you just convicted your boyfriend.
Zostanie podejrzana o morderstwo i przeniesiona do działu trzeciego.
Booked on suspicion of murder, transported to division 3.
Ale nigdy nie będzie podejrzana o morderstwo.
Ty nie jesteś podejrzana o morderstwo, to duża różnica.
You're not a murder suspect, that's a big difference.
Żadna z nich nie była podejrzana o morderstwo.
None of them were murder suspects.
Sugerujecie, że jestem podejrzana o morderstwo?
Are you suggesting that I'm a suspect in his death?
Specjalny raport, poszukiwana osoba, podejrzana o morderstwo pierwszego stopnia.
Special bulletin, person of interest, suspect murder, first degree.
Chciał się dowiedzieć, dlaczego mieszka z nami podejrzana o morderstwo i dlaczego Hank i ja przedstawiliśmy ją jako studentkę kryminologii.
He wanted to know why we have a murder suspect staying with us, and why Hank and I introduced her as a criminology student at a crime scene.
Chciałabym ogłosić, że dr Temperance Brennan nie jest już dłużej podejrzana o morderstwo Ethana Sawyera i może odzyskać swoje prawowite miejsce w Jeffersonian.
I would like to announce that Dr. Temperance Brennan is no longer a suspect in the murder of Ethan Sawyer and can resume her rightful place at the Jeffersonian.
Rzecz w tym, że ta kobieta jest wciąż podejrzana o morderstwo!
The woman is still a murder suspect!
Zatem wciąż jest podejrzaną, a to bardzo źle wygląda, jeśli osoba podejrzana o morderstwo dyktuje nam warunki śledztwa, prawda?
Then she's still a suspect, and it would look bad to be seen allowing a murder suspect dictate the terms of an investigation, right?
Podejrzana o morderstwo wraz z nieznanym wspólnikiem uciekli dzisiaj z miejskiego aresztu i przebywają na wolności.
An unknown accomplice and suspected killer escaped from downtown jail this afternoon and is currently at large.
Ale nigdy podejrzana o morderstwo.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 28. Pasujących: 28. Czas odpowiedzi: 35 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo