Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podjęcie decyzji" na angielski

Wyszukaj podjęcie decyzji w: Definicja Synonimy
to decide
make a decision
to take a decision
make up your mind
deciding
decision-making
take decisions

Sugestie

Macie dwa dni na podjęcie decyzji.
You have two days to decide.
Jeśli trzeba jeszcze parę minut na podjęcie decyzji...
If you'd like a few more minutes to decide...
Panie prezydencie, czas na podjęcie decyzji.
Mr President, it's time to make a decision.
Damy Pani synowi na podjęcie decyzji tyle czasu, ile możemy.
We'll give your son as much time as we can to make a decision.
Zamiarem Komisji nie jest podjęcie decyzji o zwiększeniu przedmiotowego celu o 30% następnego dnia po opublikowaniu tego komunikatu.
It is not the intention of the Commission to take a decision to go to 30% the day after this communication has been presented.
Wspólnie szukaliśmy rozwiązań, a Rada, jak państwo wiecie, właśnie uzgodniła podjęcie decyzji w sprawie liczby komisarzy.
Together we have looked at solutions, and the Council, as you know, has now agreed to take a decision on the number of Commissioners.
Macie 12 godzin na podjęcie decyzji.
You have 1 2 hours to decide.
Masz dwa tygodnie na podjęcie decyzji.
You got two weeks to decide.
podjęcie decyzji w zakresie definicji i wyrażenia pozostałości.
to decide on the definition and expression of a residue.
Masz dwa miesiące na podjęcie decyzji, ślicznotko.
You have two months to decide, lovely lady.
Macie 3 minuty na podjęcie decyzji.
You got three minutes to decide.
Jeżeli pragniemy skorzystać z okazji, która się nadarza, podjęcie decyzji w sprawie kierunku działania jest łatwe.
If we wish to take advantage of the opportunity which presents itself, the course of action is easy to decide on.
Debata ta dotyczy spraw o najwyższym znaczeniu i w moim przekonaniu od Parlamentu zależy teraz podjęcie decyzji.
This debate deals with matters of supreme importance and in my view it is now up to Parliament to take a decision.
W związku z tym Komisja uważa za słuszne podjęcie decyzji w sprawie omawianego systemu.
The Commission therefore considers it appropriate to take a decision on the scheme.
Pozwoli nam to na podjęcie decyzji w sprawie dalszych działań.
This will allow us to decide on the follow-up.
Tak czy owak podjęcie decyzji leży w kompetencjach Rady.
In any case, this is a matter for the Council to decide.
Masz 5 sekund na podjęcie decyzji.
You have five seconds to decide.
I masz... 15 sekund na podjęcie decyzji, zaczynamy.
And you have... 15 seconds to decide, beginning now.
Masz godzinę na podjęcie decyzji, potem powiadomię wywiad wewnętrzny i powiem gdzie jest klucz.
You have one hour to decide and then I call Internal Affairs and tell them where to find it.
Przy okazji, przepraszam, że tak długo mi zajęło podjęcie decyzji w sprawie Koła Pomocy Pań.
By the way, I'm sorry I've taken so long to make a decision about the ladies' auxiliary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 536. Pasujących: 536. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo