Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podnieść" na angielski

Wyszukaj podnieść w: Definicja Synonimy

Sugestie

Kto chce zginąć... może podnieść rękę.
Whoever wants to die... can raise his hand.
Cztery rodziny mogłyby podnieść wrzask. Andy jest moim szwagrem.
Yes, you still got the four other families who could raise a stink... but Andy's my brother-in-law.
Musisz to dla mnie podnieść, Stephen.
I need you to lift this up for me, Stephen.
Czuję, że mogłabym podnieść samochód.
No, I feel like I could lift a car.
Aby podnieść kilka rzeczy w garażu.
To pick up a few things in the garage.
Dobra słuchajcie, znaleźli niebieski podnieść ciężarówkę.
Okay listen, they found the blue pick up truck.
Użyj telekinezy, żeby podnieść te obiekty.
Okay, use your telekinesis power to lift those objects.
Wszyscy za porucznikiem pułkownikiem, podnieść ręce.
All for the lieutenant colonel, raise your hand.
Możemy podnieść szlaban ze Spartacusa i odmienić sprawy.
'cause we can raise the bar with Sp@rtacus and change things.
Niech ta puszysta/pomoże ci ją podnieść.
Have that large lady there help you lift her.
Muszę podnieść niezwykle moim zdaniem istotną kwestię dotyczącą Wielkiej Brytanii.
Mr President, I must raise what I believe is a very important issue in relation to the United Kingdom.
Jednym palcem nie można podnieść kamienia.
One finger can't pick up a pebble.
Nie próbuję do podnieść swoje dzieci.
I am not trying to raise your children.
My... próbujemy podnieść krzyż pod koniec popołudnia.
We... we are attempting to raise the crucifix by the end of the afternoon.
Włochy mogą podnieść ten pułap w celu utrzymania wartości realnej zwolnienia.
Italy may raise that ceiling in order to maintain the value of the exemption in real terms.
Zrobimy więcej raz oddech podnieść trochę.
We'll do more once your breath pick up a bit.
Możesz podnieść prowizję, jeśli chcesz.
You can raise the vig if you want to.
Nie mogę podnieść ręki z kolana.
I can't lift my hand off my leg.
Ale czy zabiłoby cię podnieść gazetę...
But would it kill you to pick up a newspaper...
Następnie kazali mi podnieść ziarna granatów.
Then they made me pick up pomegranate seeds.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3036. Pasujących: 3036. Czas odpowiedzi: 65 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo