Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podnieść się" na angielski

Wyszukaj podnieść się w: Definicja Synonimy
rise
get back up

Sugestie

Nie, ona musi podnieść się.
No, she needs to rise.
Tak? wierzę cię wyślij go tam... odkryć, czy mężczyzna może naprawdę podnieść się od umarłych.
Yes? I believe you have sent him there... to discover whether a man can truly rise from the dead.
To pomaga jemu podnieść się z dołka.
It pays to rise from the dead.
Niełatwo podnieść się po czymś takim.
You don't bounce back from that right away.
Rano nie mogłam podnieść się z łóżka.
I simply could not get up...
Mówiłaś, że nie może podnieść się z łóżka.
I thought you said she couldn't get out of bed.
Przedmiotowa dyrektywa pomoże nam również podnieść się z kryzysu.
This directive will also help us to overcome the crisis.
Nie mogliśmy podnieść się z ziemi.
We-we couldn't get off the ground.
Podobno tak go boli, że nie może podnieść się z łóżka.
He said he's in such pain he can't get out of bed.
Pomagasz nam podnieść się z kolan.
You're helping make things better.
Zamierzamy wyszasować całą wodę i spróbować podnieść się z piasku.
We're going to blow out the water and try to get out of the sand.
Górnicy często śpiewali pieśni górnicze, aby podnieść się na duchu.
Miners often sang mining songs to keep their spirits up.
Upaść! ... i podnieść się stosując...
Fall! ... and rise again by applying...
Rano nie mogłam podnieść się z łóżka.
The next morning I simply could not get up...
Bardzo ciężko jest podnieść się z czegoś takiego.
It's very hard to come back from this kind of thing.
Są dni, kiedy nie mogę podnieść się z łóżka.
Some days, I can't even... get myself up out of bed and...
Nie pozwalasz mu podnieść się, żeby przeładował broń.
You don't let him get back up and reload.
Aby podnieść się z takiej traumy potrzeba czasu i wytrwałości; musimy też okazać cierpliwość.
To emerge from such a trauma takes time and perseverance, and we too must be patient.
Możesz pozwolić mu cię zniszczyć, albo podnieść się i walczyć.
You can let it destroy you, or you can get up and fight.
Mike nie mógł podnieść się przez następne 20 minut z poduszki lub cokolwiek, robił w tej sypialni.
The mike couldn't pick up the last 20 minutes of pillow talk or whatever has gone on in that bedroom.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 63. Pasujących: 63. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo