Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podnoszenie ciężarów" na angielski

Wyszukaj podnoszenie ciężarów w: Definicja Synonimy
heavy lifting
weightlifting
Nie w przypadku, gdy byłoby to podnoszenie ciężarów lub matematyka.
Not if I have to do heavy lifting or math.
Nietrudno ich znaleźć, zważywszy, że większość prac, które dostają kolorowi, zawiera podnoszenie ciężarów.
They're not hard to find considering most of the jobs colored folks can get involve heavy lifting.
Jeśli szukacie kogoś silnego, to jestem dobry w sportach. jak podnoszenie ciężarów i stickball zapasy - i...
If you're looking for the outdoor type, I'm good at some sports, like weightlifting and stickball and push-ups, and...
Pewnie zmęczyło cię podnoszenie ciężarów, czas na coś drobnego.
I bet you're tired of heavy lifting Get your hands on somethin' small
Podnoszenie ciężarów to nie moja praca.
Heavy lifting is not in my job description.
Cóż, odpuścił sobie podnoszenie ciężarów.
Well, he gave up in the weight-lifting.
Mam zamiar zacząć ćwiczyć podnoszenie ciężarów.
I'm going to take up hang-gliding.
Nic, tylko podnoszenie ciężarów, gadanie i towarzystwo innych mężczyzn.
Nothing to do but lift weights, shoot the bull and enjoy the company of other men.
Zacząłem ćwiczyć podnoszenie ciężarów odkąd skończyłem 12 lat.
I've been involved in power lifting since I was 12 years old.
Zostałem w domu i oglądałem podnoszenie ciężarów.
I stayed at home and watched weightlifting videos.
Trenuje podnoszenie ciężarów od 8 roku życia.
He's been weight training since he was 8 years old.
To znaczy... jazda na rowerze i... podnoszenie ciężarów...
I mean... bicycling and... weight lifting.
Lubię rozrywki, podnoszenie ciężarów, uprawiam kulturystykę.
I like hanging out, lifting weights;
Ćwiczyłeś? Tylko podnoszenie ciężarów.
Because there's no adult supervision.
operacje ratunkowe, w tym podnoszenie ciężarów;
rescue, including lifting,
To może jakieś podnoszenie ciężarów?
Get me out of here now.
To może jakieś podnoszenie ciężarów?
Then how about lifting some weights?
pracownice w ciąży nie mogą wykonywać zadań takich jak transportowanie i podnoszenie ciężarów, a także prac niebezpiecznych, męczących i szkodliwych dla zdrowia.
pregnant women shall, in addition, not be required to perform tasks such as carrying and lifting heavy weights or tasks that are dangerous or exhausting or which pose health risks.
Wiesz, podnoszenie ciężarów może ci nawet pomóc.
You know, heavy lifting can really only help you at this point.
Osteopytoza ze zwężeniem powierzchni międzykręgowych wskazuje ciągłe podnoszenie ciężarów.
Listen, whatever your problem is, trust me, Sweets here can fix it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo