Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podobieństwo" na angielski

Wyszukaj podobieństwo w: Definicja Synonimy
resemblance
similarity
image
likeness
commonality
parallelism
similar similarities
parallel
likenesses
Cóż, niewątpliwie istnieje silne rodzinne podobieństwo.
Well, there certainly is a strong familial resemblance.
Uderzające podobieństwo do pierwszej pani Korman.
Striking resemblance to the first Mrs. Korman.
Jest duże podobieństwo między lekami a ślubem.
There's a big similarity between medicine and marriage.
Wszelkie podobieństwo między Conwayem a istotą ludzką byłoby całkowicie przypadkowe.
Any similarity between Joey Conway and a human being would be purely coincidental.
Że zmieniają nas na ich podobieństwo.
That they were recreating us in their image.
Że wszechmogący stworzył małpę na własne podobieństwo.
That the almighty created the ape in his own image.
Obaj zostaliśmy stworzeni na podobieństwo człowieka.
We were both created in man's image.
Przetworzymy człowieka na nasze podobieństwo, nie Jego.
We will remake man in our image, not His.
Może wyszkolę ich na twoje podobieństwo.
Maybe I can make them in your image.
Bogu na stworzenie mnie na swoje podobieństwo.
Thank you so much To god for creating me in his image.
Jest jakieś podobieństwo między tobą i człowiekiem z tamtych zdjęć.
There is some resemblance between you and the man in those pictures.
Następnie na własne podobieństwo sklonował sześcioro dzieci.
He then cloned six children in his own image.
Błogosław Ojcze, któryś stworzył nas na swe podobieństwo.
Bless us, holy father, who created all apes in his image.
Zostałam stworzona na podobieństwo Samanthy Carter.
I was made in Samantha Carter's image.
Wiesz, chyba w końcu dostrzegam rodzinne podobieństwo.
You know, I think I finally see the family resemblance.
Zrodzony z prochu, stworzony na Jego podobieństwo.
Born of the dust, I was made in his image.
Tak, wierzę, że wampiry stworzono na boskie podobieństwo.
Yes, I believe vampires were made in God's image.
Bóg stworzył nas na Swe podobieństwo.
We are all made in God's image.
Wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.
We are all made in God's image.
Jakiekolwiek podobieństwo do postaci z Gwiezdnych Wojen jest całkowicie przypadkowe.
Any resemblance to Star Wars characters is purely coincidental.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 776. Pasujących: 776. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo