Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podróż" na angielski

Wyszukaj podróż w: Definicja Synonimy

Sugestie

247
145
Ufam, że podróż przebiegła spokojnie.
I trust you had a peaceful journey, sir.
Sama podróż jest bardziej niebezpieczna, niż Transmooker.
The journey alone is more dangerous than the Transmooker itself.
Oczywiście odłożyłbym każdą podróż, gdybym mógł jakoś przysłużyć się rządowi.
Naturally I would postpone any trip If I could be of some service to the government.
Sprzedawca antyków przyjeżdżający z Indii, miał sfinansować podróż...
The antique seller coming from India was to finance the trip...
A podróż w głąb Japonii jest zabroniona.
And it's forbidden to travel inland beyond Japan's harbors.
Ja też opanowałem podróż mniędzy światami.
I've perfected multiverse travel, as well.
Odbyliśmy taką samą podróż tamtego lata.
We took the same trip that summer we met.
Największa podróż jakiej człowiek może doświadczyć i nadal żyć.
The most intense trip that a person can experience and still survive.
Skróciłem podróż ponieważ to mi nie dawało spokoju.
I decided to cut the trip short because all this is eating away at me.
podróż musimy zachować między nami.
With that said, we need to keep this trip between us.
Może przepłynąc tysiąc mil od swoich żerowisk największa podróż jej rodzaju.
She may have traveled one thousand miles from her feeding grounds the greatest journey of her kind.
Szejku, odbywamy świętą podróż do świątyni.
Noble Sheikh, we are on a sacred journey to the Temple...
Szlachetny szejku, odbywamy podróż do Świątyni...
Noble Sheikh, we are on a sacred journey to the Temple...
Teraz komisarz Benz będzie miał bezpieczniejszą podróż.
Now I'm sure Commissar Benz will have a much safer journey.
Muszę kupić więcej budyniu na tę podróż.
OK. And I have to get more pudding for this trip to Hawaii.
To jest szczęście, które niesie podróż przez życie.
This deed, it's just the happiness that the life journey brings.
Może podróż do drewutni cię wyprostuje.
Maybe a trip to the woods hed'll straighten you out.
Na pewno nie spakowałaś się na miesięczną podróż.
There's no way you're packed for a month long trip.
Kiedy ją weźmiesz, rozpoczniesz swoją podróż.
When you take them, you begin your journey.
Ponieważ to nieprofesjonalne zmieniać podróż służbową w niańczenie męża.
Because it is extremely unprofessional to turn down a Business trip to babysit your husband.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5943. Pasujących: 5943. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo