Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podróżnika w czasie" na angielski

Wyszukaj podróżnika w czasie w: Definicja Synonimy
time traveler
time traveller
Jeśli ta dziewczyna uwolni podróżnika w czasie, wszyscy zginiemy.
If that girl frees the time traveler, then we're all dead.
Obecnie czyta "Żona podróżnika w czasie".
Right now he's reading the "time traveler's wife."
Utknął na pół roku, właśnie spotkał podróżnika w czasie - oczywiście, że się pakuje.
He's been stranded for six months, just met a time traveller - of course he's packing.
Zakładam, że nawišzujesz do pana Crane'a, naszego miejscowego podróżnika w czasie.
I assume you're referring to Mr. Crane, our resident time traveler.
Dla każdego podróżnika w czasie jest przepowiednia.
There is a prophecy for each The Time Traveler.
Za stary na podróżnika w czasie.
He's too old to be time traveling.
Powiedzieli, że dotyk podróżnika w czasie ją zbudzi.
They said one touch from a time traveller will wake it up.
Co czyni ze mnie... podróżnika w czasie albo...
Now, that either makes me... a time-traveller or... a lunatic, or...
Wierzę, że coś ci się stało, ale nie wierzę, że spotkałaś podróżnika w czasie.
I believe that something happened to you, but I do not believe it was a time traveler.
Z wyjątkiem podróżnika w czasie.
Skoro miałeś podróżnika w czasie...
If you had a time traveler...
Jeśli bym się założył, nadużyłbym moje prawa podróżnika w czasie.
Well, if I gambled on that, it would be an abuse of my privilege as a traveller in time.
To czyni ze mnie podróżnika w czasie, wariata, a może leżę w szpitalu w 2008 roku i nic z tego nie jest prawdziwe.
Now that either makes me a time traveler, a-a I'm lying in a hospital bed in 2008,and none of this is real.
Ale on mi nie wygląda na podróżnika w czasie.
Is there a chance we could take a look at the information they developed?
Obecnie czyta "Żona podróżnika w czasie".
divorce doesn't just happen. and relationships don't just end in an instant.
Obecnie czyta "Żona podróżnika w czasie".
I named him "Feathers."
Z wyjątkiem podróżnika w czasie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo