Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podróży w czasie" na angielski

Wyszukaj podróży w czasie w: Definicja Synonimy
time travel
time-travel
travel through time
time-traveling

Sugestie

Bardzo drobiazgowe podejście do podróży w czasie.
It's a very elaborate attempt at time travel.
Rozszyfrowałaś już prawo podróży w czasie.
You've deciphered the laws of time travel.
A kara za złamanie protokołów dotyczących podróży w czasie byłaby niemiła.
Being sanctioned For violating time-travel protocols Would be bad.
Wolkańska Akademia Nauk... była równie sceptycznie nastawiona do podróży w czasie.
The Vulcan Science Academy was just as sceptical about time travel.
Dziś rano popełniłem największą pomyłkę w historii podróży w czasie.
I made the biggest mistake in the history of time travel this morning.
Część do podróży w czasie gdzieś znikneła.
The piece of the time travel device is missing.
Takie są podstawy podróży w czasie.
The basic principles of time travel are there.
To... taka forma podróży w czasie.
Like... that's a form of time travel.
Jest jeszcze jedna moc podróży w czasie.
There is another time travel power out there.
Bez syntezy, nie ma podróży w czasie.
Without fusion, there's no time travel.
To ty wybudowałeś machinę do podróży w czasie.
You built a time travel app.
Olśniło mnie, jak zastosować moje teorie podróży w czasie.
I had an epiphany of how to physically apply my theories of time travel.
Nie do podróży w czasie, tylko żeby zbadać tunele.
Not for time travel, but to research wormholes.
Dzieciak złożył w całość urządzenie do podróży w czasie.
The kid made the time travel device whole again.
Nie boję się podróży w czasie bo są niemożliwe.
Time travel does not frighten me, sir, because it's not possible.
Cały pomysł podróży w czasie jest niezwykle niebezpieczny.
The whole concept of time travel is extremely dangerous.
Jeśli spojrzymy na to z perspektywy newtonowskiej, możliwości podróży w czasie są ograniczone.
If we look at this in a Newtonian framework... the possibilities of time travel were limited.
Moment, posługujemy się złą magią do podróży w czasie.
Wait, we're using bad magic to time travel.
Pierwsza zasada podróży w czasie tego zabrania.
The first rule of time travel forbids it.
Są pewne protokoły dotyczące podróży w czasie...
There are time travel protocols just for this...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 177. Pasujących: 177. Czas odpowiedzi: 103 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo