Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podręcznik" na angielski

Wyszukaj podręcznik w: Definicja Synonimy
Środki wykonawcze obejmują podręcznik SIRENE zawierający szczegółowe zasady wymiany informacji uzupełniających.
These implementing measures include the SIRENE Manual which contains detailed rules for the exchange of supplementary information.
Niestety nie istnieje podręcznik na pański temat.
Unfortunately, there's no manual on what you're going through.
Prezydencja przekazuje podręcznik Unii Europejskiej w celach informacyjnych.
The Presidency will forward the Handbook to the European Union for information purposes.
Komisja przyjmuje podręcznik w formie zalecenia.
The Commission shall adopt the Handbook in the form of a recommendation.
Ona jest jak oficjalny podręcznik do zwalczania zła!
This thing is, like, the official textbook for fighting evil!
Ostatni podręcznik, który czytałem dowodził że nie istniejesz ty ani inne formy życia w Kosmosie.
Last textbook I read made a case for why you and... all other forms of alien life didn't exist.
Ale mam specjalny podręcznik, który uważnie przestudiuję.
But I have a special manual that I'll study carefully.
Otrułaś mojego mistrza i ukradłaś sekretny podręcznik.
You poisoned my master and stole the secret manual.
Ale trochę źle zrozumiałaś sekretny podręcznik Wudan.
But you've misunderstood Wudang's secret manual quite a bit.
Niniejszy podręcznik jest zasadniczo skierowany do organów odpowiedzialnych za zwalczanie APŚ.
This manual is principally directed towards the authorities responsible for the control of ASF.
Przestudiowałem podręcznik Gwiezdnej Floty, który mi pożyczyłeś.
I've been studying that Starfleet manual you loaned me.
ENTSO energii elektrycznej publicznie udostępnia podręcznik.
The ENTSO for Electricity shall make the manual available to the public.
W razie konieczności ENTSO energii elektrycznej aktualizuje podręcznik.
The ENTSO for Electricity shall update the manual when necessary.
"Kompletny podręcznik żeglarstwa" Clarke'a.
Clarke's Complete Handbook of Seamanship.
Sądzimy, że to podręcznik techniczny.
We believe it is a technical manual.
Otrułaś mojego mistrza i ukradłaś sekretny podręcznik.
You stole our secret manual and poisoned our master!
podręcznik dla potencjalnych użytkowników oznakowania ekologicznego UE i jednostek właściwych;
a manual for potential users of the EU Ecolabel and competent bodies;
Miło jest wiedzieć, że jeden z was otworzył swój podręcznik.
It's nice to know that one of you has cracked open his textbook.
No dalej, Tariq. chodzący podręcznik.
Come on, Tariq. Moral science textbook.
Po co ci podręcznik do historii?
Why do you have a history textbook?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 633. Pasujących: 633. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo