Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "poduszka powietrzna" na angielski

Wyszukaj poduszka powietrzna w: Definicja Synonimy
airbag
air bag
air-bag
Jeśli w pojeździe jest przednia poduszka powietrzna, należy ją wyłączyć.
If there were a frontal airbag, it has to be deactivated.
To proste, teallońska poduszka powietrzna chroni pilota.
That's simple, the Taelon airbag protects the pilot like a crash bubble.
Wygląda na to, że uratowała cię poduszka powietrzna.
Looks like your air bag saved you.
Poduszka powietrzna ma trochę opóźnienia.
Air bag is a little slow.
"Poduszka powietrzna" oznacza elastyczną poduszkę, która ma być napełniana gazem pod ciśnieniem i jest:
'Air-bag' means a flexible bag that is designed to be filled with a gas under pressure, and is:
W 10 Nowe badania zmodyfikowanego pojazdu nie są wymagane, pod warunkiem że nie zostały naruszone wzmocnienia boczne oraz że nie została usunięta lub dezaktywowana żadna część uzupełniającego bezpieczeństwa (boczna poduszka powietrzna (boczne poduszki powietrzne)).
W 10 No new test shall be required on the modified vehicle on condition that the side reinforcements have not been altered and no part of the supplementary restraint system (side air-bag(s)) has been removed or deactivated.
To swiadczy, ze byl w samochodzie gdy wystrzelila poduszka powietrzna.
It says that he was in a car when an airbag deployed.
Zszyłam pasy z powrotem ze sobą, zamalowałam diodę pokazującą stan silnika, i napisałam markerem "poduszka powietrzna" na kierownicy.
I stapled the seatbelts back together, painted over the check engine light, and I wrote "airbag" on the steering wheel in Sharpie.
Przy 10:00 na 2:00, uruchomiona poduszka powietrzna mogłaby złamać ci kciuki.
At 10:00 and 2:00, a deployed airbag could break your thumbs.
Jedna z wycieraczek się chrzani, jest tylko jedna poduszka powietrzna, ale może być.
One of the wipers is screwy, just one airbag, but it's OK.
Moduły poduszek powietrznych Jeżeli poduszka powietrzna jest zamontowana w kierownicy, także kierownica.
All airbags When the airbag is inserted inside the steering wheel, the steering wheel itself.
Moduły poduszki powietrznej kategorii A do zamiennych systemów poduszek powietrznych projektuje się w taki sposób, aby po poddaniu ich badaniu zgodnie z wymogami ppkt 5.2.2.7, dotyczącego badania aktywacji podczas postoju, w pełni rozwinięta poduszka powietrzna mogła być ręcznie odsunięta na bok.
Airbag modules for replacement airbag system of category A shall be so designed that, when they are submitted to a test in accordance with the requirements of paragraph 5.2.2.7, static deployment test, the airbag may be pushed aside manually after full deployment.
"poduszka powietrzna pasażera" oznacza zespół poduszki powietrznej przeznaczony do ochrony osoby (osób) na miejscach innych niż miejsce kierowcy w przypadku zderzenia czołowego;
'Passenger airbag' means an airbag assembly intended to protect occupant(s) in seats other than the driver's in the event of a frontal collision.
Poduszka powietrzna i systemy bezpieczeństwa biernego działające, z wyłączoną poduszką pasażera (o ile pojazd ma taką funkcję)
Airbag and safety restraint systems operational with inhibited passenger airbag if this function exists
"Poduszka powietrzna" oznacza elastyczny materiał tworzący zamkniętą przestrzeń wypełnianą gazem z generatora gazu i ograniczający możliwość przemieszczania się osoby znajdującej się w pojeździe.
'Airbag' means a flexible material, forming an enclosed volume that receives the gas from the inflator and restrains the occupant.
słowa "poduszka powietrzna", jak również sama poduszka powietrzna, są białe.
the word airbag as well as the airbag are white.
Chyba poduszka powietrzna wywaliła przednią szybę.
I think the air bag just knocked the wind out of me.
Jeśli będziesz miał wypadek, poduszka powietrzna zrobi mi krzywdę.
If you get in an accident, the air bag will hurt me.
Nic mi się nie stało, tylko poduszka powietrzna przywaliła mi w twarz.
I'm not injured, except for the air bag hitting me in the face.
Tam powinna być poduszka powietrzna albo jakiś inny rodzaj zabezpieczenia.
There should be a mattress or something for security.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 48. Pasujących: 48. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo