Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "podzielić" na angielski

Zobacz także: należy podzielić
Wyszukaj podzielić w: Definicja Synonimy
share
split
divide
subdivide
divided into
categorised
sharing shared
cut
broken down
spare
subdivided into

Sugestie

Niestety, będziecie musieli się jedną podzielić.
Unfortunately, you're going to have to share.
Bardzo bym chciała podzielić się naszym związkiem.
I would love to share our relationship, Clark.
Mamy dwie rodziny najprościej było by podzielić koszty.
We have two families, the simplest thing is to split the cost.
Musimy podzielić ametyst na siedem części.
We need to split the amethyst into seven pieces.
Chce pan podzielić uczniów swoją arogancją i postawą.
You divide the student body with your arrogance and attitude.
Postanowiliśmy podzielić omawiane sprawozdanie na dwie części.
We chose to divide our report into two parts.
Każda osoba tutaj chce się podzielić swoimi obawami.
Each person here wants to share their concern for you.
By okazać nasz szacunek, podzielić się wspomnieniami.
You know, a chance to pay our respects, share some memories.
Jesteśmy gotowi podzielić się naszymi pomysłami.
We are ready to share our ideas with you.
Jeden z nich będzie skłonny podzielić się wspomnieniami.
One of them will be willing to share their account.
Powinnaś podzielić się swoją teorią z Iwanem.
Kelly, you really should share your theory with Ivan over there.
Komisja jest gotowa podzielić się tym doświadczeniem z międzynarodowymi partnerami Unii Europejskiej.
The Commission is ready to share this experience with the European Union's international partners.
Postanowiłam podzielić te rozkazy i cię wydostać.
I chose to divide those orders and get you out.
Pragnę się podzielić tym z czytelnikami.
I'm dying to share with my readers.
Nie pozwólmy Jeffowi znów nas podzielić.
Let's never let Jeff divide us again.
Tutaj każdy może się czymś podzielić.
Look, this is the kind of meeting where anyone can share.
Chcę się tym podzielić z całą rodziną.
I want to share this with my entire family.
Chciałam się czymś z tobą podzielić.
I was hoping to share something with you.
Niewątpliwie będzie chciał podzielić twoją żałobę.
Surely, he will wish to share your sorrow.
Komisja nie może podzielić tego poglądu z powodów przedstawionych poniżej.
The Commission cannot share this view for the reasons set out below.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3166. Pasujących: 3166. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo