Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pojawiło się w" na angielski

Wyszukaj pojawiło się w w: Definicja Synonimy
come up on
come up in
appear in
appeared in
came up in
emerged in
comes at
has come at
showed up in
turned up in
showed up on
came up on
Skąd twoje nazwisko pojawiło się w rozmowie Oskara Bembenka, wykonanej z więzienia stanowego?
Why'd your name come up on a recorded call Oskar Bembenek made from Cook County?
Jestem rozczarowana, że słowo "mniejszości" nie pojawiło się w pani wystąpieniu przed tą Izbą.
I find it disappointing that the word 'minorities' did not come up in what you had to say to the House.
Jego nazwisko pojawiło się w kilku śledztwach dotyczących eksplozji.
Well, his name's come up in a number of bombing investigations.
Wiele z moich dawnych prac pojawiło się w magazynie "Weirdo".
A lot of my recent works appear in this "Weirdo" magazine.
Moje imię pojawiło się w felietonie Waltera Winchella.
MY NAME WOULD SUDDENLY APPEAR IN WALTER WINCHELL'S COLUMN
Magiczne miasto pojawiło się w ciemnym lesie.
A magical city had appeared in the dark forest.
Czyjeś nazwisko pojawiło się w komputerze.
Some guy's name came up on the computer.
Magiczne miasto pojawiło się w ciemnym lesie.
A magic town turned up in the dark forest.
Wczoraj wieczorem pojawiło się w moim salonie pianino.
A piano mysteriously appeared in my living room last night.
Przesunięcie pojawiło się w Płycie Karaibskiej.
Shift was along the Caribbean plate, northeast subduction zone.
Twoje imię pojawiło się w naszym śledztwie.
Your name came up in an investigation of ours.
Trochę oznakowanych banknotów pojawiło się w Caesars Palace.
Some of the marked bills showed up at caesars palace.
Jego nazwisko pojawiło się w śledztwie o morderstwo.
His name came up in a murder investigation.
I wtedy to pojawiło się w sądzie.
And then it turned up in court.
Chwilę po północy dwóch policjantów pojawiło się w moim biurze.
A little after midnight, two SCPD officers showed up in my office.
Dziwne uczucie wstydu pojawiło się w rodzinie... i byli bardzo cicho.
A strange feeling of shame had come over the family... and they were very quiet.
Cos pojawiło się w moim pokoju: martwy lis, spodek mleka...
Some things appeared in my room: a dead fox, a saucer of milk...
Gdyby to zdjęcie pojawiło się w TV, jego kłamstwo wyszłoby na jaw.
If this photo were to show up on the news, millions would know he's lying about it.
Później próbował szantażować mnie w nadziei, że zrobię wszystko, żeby to nagranie nie pojawiło się w sieci.
And then he tried to blackmail me, hoping that I would do anything to make sure that footage never wound up on the Internet.
To po prostu pojawiło się w mojej torbie.
It just kind of showed up in my bag.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 132. Pasujących: 132. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo