Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pojawienie się" na angielski

Wyszukaj pojawienie się w: Definicja Synonimy
appearance
reappearance
showing up the emergence of
occurrence
arrival
show up

Sugestie

Pierwsze pojawienie się Golema na ulicy.
The Golem's first appearance on the street.
Wasze pojawienie się tutaj było podejrzane.
Your appearance here was highly suspicious, to say the least.
Nie pojawienie się wzbudziłoby więcej plotek.
Not showing up is more cause for gossip.
Najlepszą zemstą jest pojawienie się w bajecznej sukni.
The best revenge is showing up and looking fabulous.
Moje pojawienie się musi być całkiem kłopotliwe.
My appearance must be quite disconcerting.
Może twoje pojawienie się powinno być męką?
Maybe your appearance is supposed to be torture.
Nasze pierwsze pojawienie się w towarzystwie w Sydney.
Our first appearance in Sydney society together.
I twoje pojawienie się, zwiastuje nieunikniony upadek równowagi naszego małego Świata.
Your appearance here means inevitable Accident for the balance of our tiny world.
Godnym uwagi osiągnięciem francuskiej prezydencji było sprytnie zamaskowane pojawienie się pana Browna podczas paryskiego szczytu Eurogrupy.
Mr Brown's cleverly disguised appearance at the Paris Eurogroup summit was a notable achievement of the French presidency.
Co znaczysz przez fizyczne pojawienie się?
What do you mean by physical appearance?
Powiedziałeś, że ona mogłaby zmienić się jej fizyczne pojawienie się.
You said she could change her physical appearance.
Jego pojawienie się miało poważne konsekwencje dla pterozaurów.
And its arrival would have enormous consequences for the pterosaurs.
Jej pojawienie się to tylko kwestia czasu.
It's only a matter of time before she turns up.
Gdybyśmy mogli spowodować pojawienie się stwora...
If we could force another appearance of this creature...
Pomyślne zakończenie sprawy zwykle oznacza pojawienie się... poczucia satysfakcji na twoim obliczu.
The successful conclusion of a case usually marks the appearance of a... a sense of satisfaction on your countenance.
Pamiętaj, dostaniesz małą premię za pojawienie się.
And besides, remember, you get a nice little appearance fee for doing it.
Wasze pojawienie się było kwestią czasu.
It's about time you all showed up.
Jesteśmy gotowi na pojawienie się 20.
If 20 comes, we are ready for them.
Neelix zarejestrował pojawienie się pięćdziesięciu dwóch okrętów.
Neelix recorded the appearance of 52 vessels, including this one.
Dlatego Twoje pojawienie się Andrew jest decydujące.
That's why your rollout, Andrew, is crucial.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 797. Pasujących: 797. Czas odpowiedzi: 110 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo