Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pokój dzienny" na angielski

Wyszukaj pokój dzienny w: Definicja Synonimy
living room
sitting room
the media room
day-room
Kiedy dorastałem, częścią sceny był mój pokój dzienny.
When I was growing up, part of the scene was my living room.
To może być biuro, czyjś pokój dzienny albo hol nowoczesnego hotelu.
It could be an office, somebody's living room... or a modern hotel lobby.
Zajęłam ten żłobek na pokój dzienny dla nas.
I've stolen the nursery as a sitting room.
Pozwólcie mi pokazać pokój dzienny.
Let me show you the media room.
A teraz pokój dzienny.
And now the media room.
Oczywiście to wzgórze, to jest mój pokój dzienny, więc...
Of course that hill is my living room, so...
To jest salon, kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, pokój zabaw, trzy sypialnie.
This is the main room, the kitchen, dining room, living room, the game room. Boom, boom, boom, bedrooms, three of 'em.
Potrzebujemy pokój dzienny i pokój rodzinny?
W need a living room and a family room?
Tam jest sypialnia, pokój dzienny, kuchnia, kolejna sypialnia, i dwie łazienki...
There's a bedroom, living room, kitchen, another bedroom, a then, 2 bath...
Pokój dzienny, sypialnia, kuchnia, wszystko na tip top.
Living room, bedroom, kitchen, everything, tip top.
Tutaj jest przestronny pokój dzienny.
Over here, we have a spacious living room.
To jest... pokój dzienny.
So this is the... living room.
To twój pokój dzienny.
Here's your living room.
Kuchnia, pokój dzienny.
The kitchen, living room.
A to nasz pokój dzienny.
And this is our living room.
Natężenie oświetlenia w otoczeniu: wypadkowe natężenie oświetlenia w środowisku, w którym znajduje się wyświetlacz, takim jak pokój dzienny lub biuro.
Ambient Light Conditions: The combination of light illuminances in the environment surrounding a display, such as a living room or an office.
Pokój dzienny i kuchnia bezpieczne.
Living room and kitchen secure.
Matka zamieniła pokój dzienny w buduar.
Mother's turned our old nursery into a boudoir.
To jest pokój dzienny, TV.
This is the living room, TV.
Gdy wejdziesz, na lewo jest mały pokój dzienny, zaś na prawo korytarz.
When you walk in, there's, like, a little living room area on the left and then a hallway down the right.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 42. Pasujących: 42. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo