Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pokój gościnny" na angielski

Wyszukaj pokój gościnny w: Definicja Synonimy
guest room
living room
spare room
guestroom
guest bedroom
best room
Z góry widzę jego pokój gościnny.
I I can see his guest room from upstairs.
Muszę przygotować pokój gościnny, na kolejnego psychopatę.
I've got to get the guest room ready for the next psychopath.
Ten pokój jest mniejszy niż stary pokój gościnny.
This place is smaller than the old living room.
Tak, przeszedł przez mój pokój gościnny.
He walked right through my living room.
Twoja siostra ma piękny dom w Olympii, bardzo fajny pokój gościnny.
Your sister has a beautiful home in Olympia, very nice spare room.
Ma pani bardzo wygodny pokój gościnny.
You have a very comfortable guest room.
Proszę, oto nasz pokój gościnny.
Please, this is our guest room.
W naszym domu jest wolny pokój gościnny.
There is a free guest room in our house.
Twój pokój gościnny jest troszkę... i ciemny...
Your living room is a little cramped.
Masz fajny pokój gościnny, tato.
Quite a guest room you got there, dad.
Chodziło mi o to, czy wasz pokój gościnny jest wolny.
No, I was asking if your guest room is available.
Pokój gościnny Claire nie jest miejscem na nocne okrzyki rozkoszy.
Claire's guest room is not the place for late-night screams of passion.
Przygotuj specjalny pokój gościnny.
Would you make up the special guest room?
Mamy uroczy pokój gościnny...
We have a lovely guest room...
Wytapetowałam go parę miesięcy temu i przygotowałam na pokój gościnny.
I've wallpapered a couple months ago and prepared the guest room.
Odremontowaliśmy pokój gościnny na trzecim piętrze.
We fixed up the guest room on the third floor.
Pomyślałam, że zajmiesz pokój gościnny.
So, I figured you'd take the guest room.
Yves pomaga mi pomalować pokój gościnny.
Yves is helping me out painting the guest room.
Biegnij i sprawdź czy pokój gościnny jest otwarty.
You go and check whether the guest room is open or not.
Mam pokój gościnny i wreszcie poznałbyś Lance'a.
I have a guest room and you can meet Lance finally.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 150. Pasujących: 150. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo