Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pokazać" na angielski

Wyszukaj pokazać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Heinrich zawsze chciał pokazać co potrafi.
Heinrich wanted to show what he could do.
Oczyściłbym ciało całkowicie, ale chciałem wam coś pokazać.
I would have cleaned the body completely but I want to show you...
Billy Joe uważa, że powinieneś pokazać ramię lekarzowi.
Billy Joe was thinking you ought to let the doctor see your shoulder.
Chcę ci pokazać wyciąg z banku.
See, I wanted to show you my bank statements.
Zanim odejdziesz, chciałabym ci coś pokazać.
Before you go, I just wanted to show you something.
Proszę pokazać niebieski formularz ochronie przy wyjściu.
And show this blue slip to Security on your way out.
Policja nie zamierza pokazać go Hammondom.
The cops weren't going to show it to Hammonds.
Ale mogę tylko pokazać tobie drzwi.
But I can only show you the door.
Chciałem pokazać tacie, jak bardzo kocham baseball.
Just trying to show Dad how much I love baseball.
Skończyłem swój sektor, ale chciałem pokazać to panu pierwszemu.
All right, I finished my box work, but I wanted to show you before I showed landy.
Chcesz im pokazać, skąd jesteśmy.
[Native] You want to show them where we're from.
Bardzo chciałam pokazać to miejsce przyjacielowi.
I really wanted to show this place to a friend of mine.
Owney chciałby pokazać ci swoje gołębie.
Owen would like to show you his pigeons up there.
Ale chciałem to pokazać panu najpierw.
My box work's done but I wanted to show you before Landy.
Chciałbym móc pokazać ci jej portret.
I wish I could show you her portrait.
Możesz mi pokazać to cudowne nadbrzeże.
You can show me this amazing waterfront place.
Może mogę pokazać pani coś tańszego.
Perhaps I can show you something a bit less expensive.
Mam zamiar pokazać ludziom tego czasu.
I'm going to show people this time.
Mogę pokazać Panu zdjęcia z Hiroshimy i Nagasaki.
I could show you a picture of Hiroshima and Nagasaki.
Musimy pokazać jej kto tu rządzi.
We need to show her who's the boss.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11734. Pasujących: 11734. Czas odpowiedzi: 62 ms.

pokazac 184

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo