Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pokazać się" na angielski

Wyszukaj pokazać się w: Definicja Synonimy

Sugestie

Justin powinien pokazać się z tlenem i defibrylatorem...
Justin should show up with oxygen and a defibrillator - and sober.
Trzeba tylko wyglądać policjanta, który miał pokazać się w drzwiach.
It was just waiting for the policeman... to show up at the door.
Moje zadanie jest, aby pokazać się...
My job is to show up...
Nie możemy pokazać się w szkole razem.
In any case, we can't show up together.
Oczywiście ja musiałem pokazać się dokładnie... trzy godziny spóźniony.
So of course I made sure to show up exactly... three hours late.
Kiedyś Joey Garze będzie musiał pokazać się w domu.
Joey Garza will have to show up at home sometime.
Nie mogę pokazać się tak w domu.
I can't show up at home this way.
Zbyt przestraszeni by chociaż pokazać się.
Too scared to even show up.
Nasz bohater nie mógłby już pokazać się przy olbrzymie.
Our hero could no longer show up at the giant's.
Możesz pokazać się w biurze cały potargany i słony.
You can show up to the office all windswept and salty.
Nie możemy oboje pokazać się w jeansach i koszulce.
Okay, we can't both show up in jeans and a t-shirt.
Powinna pokazać się na sali sądowej!
She should show up in the courtroom!
Ponieważ w głebi duszy, ty nie chcesz pokazać się tam z dziewczyną.
Because deep down, you didn't want to show up at this thing with a date.
Nie może pokazać się na parkiecie i zrobić awantury.
He could show up on the trading floor and make a scene.
Masz wystarczającą ilość punktów, by pokazać się jutro i odebrać dyplom.
You've acquired enough points - To show up tomorrow and graduate with your class.
To znaczy, naprawdę nie mogę pokazać się w pracy na kacu o czwartej rano.
I mean, can't really show up to work hung over at 4:00 in the morning.
Chciałem tylko, aby pokazać się.
I just wanted you to show up.
Nie mam władzy, aby po prostu pokazać się z czymś takim.
I don't have the authority to just show up with something like that.
Jeśli tam jest, powinien pokazać się na jednym z kanałów polarycznych.
If it's in there, it should show up on one of the polarity channels.
Mam poważne spotkanie i nie mogę pokazać się mokra.
I have a big meeting, and I can't show up dripping wet.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11898. Pasujących: 256. Czas odpowiedzi: 157 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo