Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pokoju bez klamek" na angielski

Wyszukaj pokoju bez klamek w: Definicja Synonimy
rubber room
padded cell
Spędził ostatni rok swego życia w pokoju bez klamek.
Spent the last year of his life in a rubber room.
Powinien być w pokoju bez klamek.
He should be in a rubber room!
Nie chciałabyś być gospodynią w pokoju bez klamek.
You wouldn't want to set up housekeeping in a padded cell.
Godzinę temu byliśmy gotowi zamknąć go w pokoju bez klamek, a teraz jest naszą najlepszą szansą?
An hour ago, we were ready to throw Dean into a padded cell, and now you say he's our best chance?
Zgadza się, ostatnim razem kiedy o tym rozmawialiśmy, wsadziłeś mnie do pokoju bez klamek.
That's right, last time we talked about this, you had me thrown in a rubber room.
Nie pójdę do pokoju bez klamek, Sammy.
I'M NOT GOING TO A RUBBER ROOM, SAMMY,
Ale Chuck jest sprytniejszy niż my oboje razem. i nie będziemy rozmawiać o wyciąganiu go z tego i nie wsadzę go do pokoju bez klamek.
But Chuck is smarter than you and me put together, so we're not talking him out of this, and I'm not sending him to a rubber room.
Dalszych szczegółów dowiem się w pokoju bez klamek.
Maybe I will. I'll interview you in the rubber room
powiedziałem im, że będą mogli wejść na pokład jak uwolnimy miejsce zbrodni, ale tak naprawdę, to mam ochotę wrzucić ich pod prysznic i zamknąć w pokoju bez klamek.
I told them they can reboard once the crime scene's cleared, but what I really want to do is throw them all in the shower, and then a rubber room.
Dalszych szczegółów dowiem się w pokoju bez klamek.
I'll interview you in the rubber room For further details.
Nikt nie mówi o pokoju bez klamek.
No one is talking about rubber rooms.
Pamiętaj, że nie dopadniesz go z pokoju bez klamek.
Well, just remember, you can't get at him from a padded cell.
Na zawsze, to wylądujesz w pokoju bez klamek.
You'll be in a padded cell forever.
Myślę, że daje to podstawy dla pokoju bez klamek.
This is grounds for the rubber room, even.
Nie pasujesz nawet do kaftana i pokoju bez klamek.
You're fit for a straightjacket and a padded cell.
Nie powinien składać zabawek w pokoju bez klamek?
Shouldn't he be assembling toys in a padded room?
Trafić do pokoju bez klamek z podręcznym psychiatrą?
You want to get in a room with a shrink?
Mógłby mnie zamknąć w pokoju bez klamek.
and throw away the key.
Przynajmniej zatrzyma cię to z dala od pokoju bez klamek.
As a matter of fact, some of the world's brightest people have been stutterers.
Przeklinaj sobie w pokoju bez klamek!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22. Pasujących: 22. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo