Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "pole golfowe" na angielski

Wyszukaj pole golfowe w: Definicja Synonimy
golf course
driving range
putting green
Chcą zamienić Gospell Hill na pole golfowe.
They want to build that golf course over Gospel Hill.
Może pole golfowe jest tym, czego wszyscy potrzebują.
Maybe this golf course is what everyone needs.
Nie ma możliwości, żeby pole golfowe mogło być tak jasne, jak twierdzą oskarżyciele.
There's no way that that driving range can be as bright as the plaintiffs claim it is.
Mamy siłownię, spa, pole golfowe, kręgielnię, - strzelanie do rzutków...
There is a gym and a spa, putting green, bowling alley, a skeet shooting range...
Inne pole golfowe, to samo miejsce zbrodni.
Different golf course, same crime scene.
Pomyślcie jak wielkie jest pole golfowe.
Think of how big a golf course is.
Najbliższe pole golfowe jest mile stąd.
Closest golf course is miles away.
Miałbym własny jacht, własny samochód, własne pole golfowe.
By this time, I'd have had my own boat, my own car... my own golf course.
Przyczyna, dla której tu dziś jesteśmy, to miniaturowe pole golfowe Siedem Cudów Świata.
What we're here for this evening is this. It's the Wonders of the World miniature golf course.
Więc znaleźliśmy miejscowe pole golfowe i urządziliśmy debatę, który z samochodów zasłużyłby najbardziej na nasze specjalne potraktowanie.
So we found a local golf course and had a debate about which car would be most fitting for our special treatment.
I profesjonalne pole golfowe, o ile się nie mylę.
And a championship golf course, if I'm not mistaken.
To jedyne pole golfowe w Maryland, które dostaje swój piasek z Irving.
It is the only golf course in Maryland that gets their sand from Irving.
Zanim opuściłem Bimini dowiedziałem się, że to siedlisko zostanie zrównane z ziemią, by wybudować nowe pole golfowe i hotel.
After I left Bimini, I actually learned that this habitat was being bulldozed to create a new golf course and resort.
Zbudujmy im ogród... klub, albo miniaturowe pole golfowe... albo gorące łaźnie z bąbelkami?
Let's build them a putting green, a clubhouse, or a miniature golf course, a hot, bubbly bath?
Ktoś z jaskiń wybudował pole golfowe.
Someone at the caves built a golf course.
Przeszukujemy pole golfowe w poszukiwaniu innych fragmentów kości.
So do you think this was done by someone who knew what they were doing? Yes.
Moje konsorcjum chciało zbudować pole golfowe.
My syndicate wanted to build a golf course.
Nie byłem podekscytowany powrotem na pole golfowe.
I wasn't really thrilled about going back to the golf course.
Dron uchwycił Buicka kierującego się na pole golfowe godzinę po twoim telefonie.
Well, the drone picked up a car - a Buick - headed for the golf course house about an hour after you called in.
Ale wiesz dlaczego kocham pole golfowe?
But you know the reason I love the golf course?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 116. Pasujących: 116. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo