Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "polegać na" na angielski

Wyszukaj polegać na w: Definicja Synonimy
rely on
depend on
be to
consist in
count on
rely upon
reliance on
relying on
involve
relied on
dependent on
relied upon

Sugestie

Muszę polegać na osądzie mojego kierownika.
I have to rely on my foreman's judgement.
Nie mogę polegać na twoim ojcu...
I mean, I cannot rely on your father.
Nie możemy polegać na twoim partnerze.
Molloy, we just can't depend on your partner.
Nie możesz pozwalać niczemu polegać na opinii twojej niezamężnej ciotki.
You cannot let anything depend on the opinion of your maiden aunt.
Kapitan musi polegać na posłuszeństwie załogi.
The captain must rely on the courtesy of his crew.
Nie mogę już polegać na własnych ludziach.
I can't rely on my own people anymore.
Powinniśmy polegać na własnym doświadczeniu historycznym.
We should rely on our own historical experience.
Nie mogę polegać na człowieku tak zaślepionym obsesją wygrywania.
I can't rely on a man so blinded by his obsession with winning.
Wtedy Europa musiała polegać na pomocy USA.
Then, Europe had to rely on help from the United States of America.
Możemy polegać na doniesieniach innych, albo sprawdzić osobiście.
We can rely on the reports of others, or see for ourselves.
Kiedy indziej trzeba polegać na własnych pomysłach.
Other times, you rely on your own devices.
Będziemy musieli polegać na naszych zwierzęcych instynktach.
We'll have to rely on all our animal instincts.
Możemy polegać na niezwykłych możliwościach wszystkich instytucji, szczególnie tego Parlamentu.
We can rely on the extraordinary capability of all its institutions, particularly this Parliament.
Nie możemy polegać na litości Buddy.
We can't rely on Buddha's mercy.
Może nie potrzebujemy polegać na ich walce.
Perhaps we need not rely on them to fight.
Dlatego powinnaś polegać na Niebiańskiej Matce.
That's why you ought to rely on the Heavenly Mother.
Będziemy musieli polegać na niewerbalnych wskazówkach.
Good. We'll have to rely on nonverbal cues.
Ponieważ nie można polegać na prostych faktach.
Because you just can't rely on the plain and simple facts.
Nie możemy całkowicie polegać na surowicy.
Well, we can't really rely on the antivenom.
Wolę nie polegać na tym ustrojstwie.
I'd rather not rely on that contraption.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1051. Pasujących: 1051. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo